Observacions generals: No és possible matricular-se a assignatures de l'idioma propi de l'estudiant

CODI

Assignatura

Grau

Curs

Trimestre

Crèdits ECTS

Nivell d'espanyol

Observacions

25274

Primer idioma (alemany): competència i ús 1

TRAD

1

1-2

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: A1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25276

Primer idioma (francès): competència i ús 1

TRAD

1

1-2

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: A1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25275

Primer idioma (anglès): competència i ús 1

TRAD

1

1-2

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B1.2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25290

Primer idioma (alemany): descripció i anàlisi 1

TRAD

1

3

6

Tots els nivells

Nivell d'idioma: A2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25292

Primer idioma (francès): descripció i anàlisi 1

TRAD

1

3

6

Tots els nivells

Nivell d'idioma: A2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25291

Primer idioma (anglès): descripció i anàlisi 1

TRAD

1

3

6

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B2.1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

20180

Idioma 5 francès

TRAD

2

2+3

8

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B1.2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

20178 Idioma 5 alemany TRAD 2 2+3 8 Tots els nivells Nivell d'idioma: B1.2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

20179

Idioma 5 anglès

TRAD

2

2+3

8

Tots els nivells

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

22551

Idioma Producció 1: alemany

LA

2

3

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

22555

Idioma Producció 1: francès

LA

2

3

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

22553

Idioma Producció 1: anglès

LA

2

3

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

22523

Idioma: Redacció i Traducció 1: alemany

TRAD

3

3

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

22527

Idioma: Redacció i Traducció 1: francès

TRAD

3

3

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

22525

Idioma: Redacció i Traducció 1: anglès

TRAD

3

3

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

20234

Tècniques d'Expressió Oral Idioma-Llengua

TRAD

3

2

4

B2.2 i C1

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

20260

Seminari d'idioma (francès)

TRAD

3

1

4

B2.1, B2.2, C1 i C2

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

20261

Seminari d'idioma (anglès)

TRAD

3

3

4

B2.1, B2.2, C1 i C2

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

20302

Seminari d'idioma (alemany)

TRAD

3

2

4

B2.1, B2.2, C1 i C2

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

Programes del Grau en Traducció i Interpretació

Programes del Grau en Llengües Aplicades

Tutors d'idiomes

 
IDIOMA TUTOR CONTACTO
Alemany Maria Wirf [email protected] / despatx 53.412
Francès Lydia Fernández [email protected] / despatx 53.414
Anglès Josep M. Fontana [email protected] / despatx 53.716