Observacions generals: No és possible matricular-se a assignatures de l'idioma propi de l'estudiant

CODI

Assignatura

Grau

Curs

Trimestre

Crèdits ECTS

Nivell d'espanyol

Observacions

25274

Primer idioma (alemany): competència i ús 1

TRAD

1

1-2

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: A1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25276

Primer idioma (francès): competència i ús 1

TRAD

1

1-2

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: A1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25275

Primer idioma (anglès): competència i ús 1

TRAD

1

1-2

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B1.2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25290

Primer idioma (alemany): descripció i anàlisi 1

TRAD

1

3

6

Tots els nivells

Nivell d'idioma: A2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25292

Primer idioma (francès): descripció i anàlisi 1

TRAD

1

3

6

Tots els nivells

Nivell d'idioma: A2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25291

Primer idioma (anglès): descripció i anàlisi 1

TRAD

1

3

6

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B2.1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25304

Primer idioma (francès): competència i ús 2

TRAD

2

1-2

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B1.2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25312

Primer idioma (francès): descripció i anàlisi 2

TRAD

2

1-2

6

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B1.2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25303

Primer idioma (anglès): competència i ús 2

TRAD

2

1-2

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25311

Primer idioma (anglès): descripció i anàlisi 2

TRAD

2

1-2

6

Tots els nivells

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25302

Primer idioma (alemany): competència i ús 2

TRAD

2

1-2

4

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B1.2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25310

Primer idioma (alemany): descripció i anàlisi 2

TRAD

2

1-2

6

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B1.2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25572

Primer Idioma (francès): Redacció i Traducció 

TRAD

3

2

5

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25563

Primer Idioma (alemany): Redacció i Traducció 

TRAD

3

2

5

Tots els nivells

Nivell d'idioma: B2(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25568

Primer Idioma (anglès): Redacció i Traducció 

TRAD

3

2

5

Tots els nivells

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25581

Iniciació a la Interpretació Idioma-Llengua

TRAD

3

3

3

B2.2 i C1

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25636

Idioma: Temes Monogràfics (francès)

TRAD

3

1

4

B2.1, B2.2, C1 i C2

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25635

Idioma: Temes Monogràfics (anglès)

TRAD

3

3

5

B2.1, B2.2, C1 i C2

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)

25634

Idioma: Temes Monogràfics (alemany)

TRAD

3

2

4

B2.1, B2.2, C1 i C2

Nivell d'idioma: C1(prèvia autorització del tutor d'idioma)


Programes del Grau en Traducció i Interpretació

Programes del Grau en Llengües Aplicades

Tutors d'idiomes

 
IDIOMA TUTOR CONTACTO
Alemany Maria Wirf [email protected] / despatx 53.412
Francès Guilhem Naro guilhem.naro@upf.edu /despatx 53.412
Anglès Josep M. Fontana [email protected] / despatx 53.716