En les assignatures amb docència en català, es recomana un nivell de català B1. Els treballs i pràctiques es poden entregar tant en espanyol com en català, amb l'acord previ del professor.

CODI Assignatura Grau Curs Trimestre Crèdits ECTS Nivell d'espanyol Observacions Idioma
25284 Introd. Univ. I Recursos TIC Grup 2 TRAD 1 1 6 Des de B2.2 Docència en espanyol Espanyol
25283 Fonaments de la Traducció Grup 1 TRAD 1 1 5 Des de B2 Docència en espanyol Espanyol/Català
25589 Lingüística TRAD 3 3 5 Des de B2.2 Docència en català - anglès Català
25586 Traducció de Textos Especialitzats Humanisticoliteraris TRAD 3 3 5 Des de B2.2 Docència en català Català/Espanyol
25337 Terminologia TRAD 2 3 5 Des de B2.2 Docència en català Català
25335 Tecnologies de la Traducció TRAD 2 2 5 Des de B2.2 Docència en català Català/Espanyol
25582 Traducció de Textos Especialitzats Juridicoeconòmics TRAD 3 2 5 Des de B2.2 Docència en català Català/Espanyol
25557 Traducció de Textos Especialitzats Cientificotècnics TRAD 3 2 5 Des de B2.2 Docència en català Català
25560 Traducció i Mitjans de Comunicació TRAD 3 3 5 Des de B2.2 Docència en espanyol Català/Espanyol
25624 Història del Pensament sobre la Traducció TRAD 3 2 4 Des de B2.2 Docència en espanyol Espanyol
25622 Anàlisi i Crítica de Traduccions TRAD 3 2 4 Des de B2.2 Docència en espanyol Català
25619 Indústries de la Llengua TRAD 3 3 5 Des de B2.2 Docència en català Català
25646 Seminari de Traducció TRAD 3 3 4 Des de B2.2 Docència en català Català
25623 Historia de la Traducció TRAD 4 1 4 Des de B2.2 Docència en espanyol Català
25452 Lingüística 1 LLA 2 2 5 Des de B2.2 Docència en català Alemany
25455 Lingüística 2 LLA 2 3 5 Des de B2.2 Docència en català Francés
25485 Intercomprensió LLA 4 1 4 Des de B2.2 Docència en català Català
25347 Estudi de Casos: Llengües i Societat LLA 1 1 5 Des de B2 Docència en català Espanyol
25351 Estudi de Casos: Llengües i Educació LLA 1 3 5 Des de B2 Docència en espanyol Català
25349 Estudi de Casos: Llengües i Empresa LLA 1 2 5 Des de B2 Docència en català Català
25451 Estudi de Casos: Llengües i Tecnologia LLA 2 2 5 Des de B2 Docència en català Alemany
25895 Traducció LLA 2 3 5 Des de B2.2 Docència en català Francès
25454 Llengua, Comunitat i Ideologia LLA 2 3 5 Des de B2.2 Docència en català Català
25459 L'Estructura de les Llengües LLA 3 2 5 Des de B2.2 Docència en anglès Català
25453 Textos d'Especialitat i Terminologia LLA 2 3 4 Des de B2.2 Docència en català Català
25472 Materials Didàctics de Llengües LLA 3 1 4 Des de B2.2 Docència en català Català
25483 Fenòmens Sintàctics LLA 3 1 4 Des de B2.2 Docència en espanyol Español
25458 Cognició i Llengües LLA 3 2 4 Des de B2.2 Docència en català Català
25464 El Significat en les Llengües LLA 3 2 4 Des de B2.2 Docència en espanyol Català
25467 Currículum i Avaluació de Llengües LLA 3 3 5 Des de B2.2 Docència en espanyol Català
25486 Lèxic LLA 3 2 4 Des de B2.2 Docència en català Català
25457 Mètodes Empírics per a l'Estudi del Llenguatge 1 LLA 3 2 5 Des de B2.2 Docència en català Català
25667 Mètodes Empírics per a l'Estudi del Llenguatge 2 LLA 3 3 5 Des de B2.2 Docència en català Català
25468 Ensenyament de Llengües LLA 3 3 4 Des de B2.2 Docència en anglès Català
25471 L'adquisició de les Llengües LLA 3 3 4 Des de B2.2 Docència en anglès Català
25484 Fenòmens Semàntics i Pragmàtics LLA 3 3 4 Des de B2.2 Docència en català Català
25477 Redacció Especialitzada LLA 3 3 4 Des de B2.2 Docència en català Català
26027 Serveis Lingüístics en les Organitzacions LLA 3 3 4 Des de B2.2 Docència en català Español
25475 Multilingüisme LLA 3 3 4 Des de B2.2 Docència en català Català
25482 Processament Automàtic de Textos LLA 4 1 4 Des de B2.2 Docència en català Català
25476 Planificació Lingüística LLA 4 1 4 Des de B2.2 Docència en català Català/Espanyol
25480 Marcatge de Textos LLA 4 2 4 Des de B2.2 Docència en català Espanyol
25474 Mediació Intercultural LLA 4 3 4 Des de B2.2 Docència en català Català


Existeix la possibilitat de matricular-se a altres assignatures dels graus de la Facultat, sempre que hi hagi places disponibles.