En les assignatures amb docència en català, es recomana un nivell de català B1. Els treballs i pràctiques es poden entregar tant en espanyol com en català, amb l'acord previ del professor.

CODI

Assignatura

Grau

Curs

Trimestre

Crèdits ECTS

Nivell d'espanyol

Observacions

25284

Introd. Univ. I Recursos TIC Grup 2

TRAD

1

1

6

Des de B2.2

Docència en espanyol

25283

Fonaments de la Traducció Grup 1

TRAD

1

1

5

Des de B2

Docència en espanyol

22079

Continguts per a la Traducció: Dret i Economia

TRAD

2

2

4

Des de B2.2

Docència en català

22080

Continguts per a la Traducció: Ciència i Tecnologia

TRAD

2

2

4

Des de B2.2

Docència en català

22081

Continguts per a la Traducció: Literatura de la Llengua Catalana

TRAD

2

2

4

Des de B2.2

Docència en català. Nivell de català recomanat: C1

22082

Continguts per a la Traducció: Literatura de la Llengua Espanyola

TRAD

2

2

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

20219

Lingüística

TRAD

2

3

4

Des de B2.2

Docència en català - anglès

20193

Trad. de Textos Especialitzats I: Humanístics

TRAD

3

1

4

Des de B2.2

Docència en català

20225

Terminologia

TRAD

3

1

4

Des de B2.2

Docència en català

20231

Tecnologies de la Traducció

TRAD

3

1

4

Des de B2.2

Docència en català

20232

Trad. de Textos Especialitzats II-jurídics i econòmics

TRAD

3

2

4

Des de B2.2

Docència en català

20233

Trad. de textos especialitzats III-científics i tècnics

TRAD

3

2

4

Des de B2.2

Docència en català

20239

Traducció i Mitjans de Comunicació

TRAD

3

2

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

20273

Història del Pensament sobre la Traducció

TRAD

3

2

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

20271

Anàlisi i Crítica de Traduccions

TRAD

3

3

4

Des de B2.2

Docència en català

20278

Indústries de la Llengua

TRAD

3

3

4

Des de B2.2

Docència en català

20303

Seminari de Traducció

TRAD

3

 

3

4

Des de B2.2

Docència en català

20272

Historia de la Traducció

TRAD

4

1

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

22708

Interpretació Idioma-Llengua 2 (alemany)

TRAD

4

1

4

Des de B2.1, B2.2, C1i C2

Nivell mínim de alemany: B1.2

22709

Interpretació Idioma-Llengua 2 (francès)

TRAD

4

1

4

Des de B2.1, B2.2, C1i C2

Nivell mínim de francès: B2

20276

Gestió Terminològica

TRAD

4

2

4

Des de B2.2

Docència en català

20274

Teories de la Traducció

TRAD

4

3

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

20275 Traducció Assistida TRAD 4 3 4 Des de B2.2 Docència en català

20277

Localització

TRAD

4

3

4

Des de B2.2

Docència en català

22710

Interpretació Idioma-Llengua 4 (alemany)

TRAD

4

3

4

Des de B2.1, B2.2, C1i C2

Nivell mínim de alemany: B2.1

22711

Interpretació Idioma-Llengua 4 (francès)

TRAD

4

3

4

Des de B2.1, B2.2, C1i C2

Nivell mínim de francès: B2.2, C1

21512

Lingüística 1

LLA

2

2

4

Des de B2.2

Docència en català

21513

Lingüística 2

LLA

2

3

4

Des de B2.2

Docència en català

21531

Intercomprensió

LLA

4

1

4

Des de B2.2

Docència en català

25347

Estudi de Casos: Llengües i Societat

LLA

1

1

5

Des de B2

Docència en català

25351

Estudi de Casos: Llengües i Educació

LLA

1

3

5

Des de B2

Docència en espanyol

21510

Estudi de Casos: Llengües i Empresa

LLA

1

2

4

Des de B2

Docència en català

21511

Estudi de Casos: Llengües i Tecnologia

LLA

1

2

4

Des de B2

Docència en català

21514

Traducció

LLA

3

1

4

Des de B2.2

Docència en català

21515

Llengua, Comunitat i Ideologia

LLA

3

1

4

Des de B2.2

Docència en català

21517

Estructura de les Llengües

LLA

3

1

4

Des de B2.2

Docència en anglès

21518

Textos d'Especialitat i Terminologia

LLA

3

1

4

Des de B2.2

Docència en català

21533

Materials Didàctics de Llengües

LLA

3

1

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

21537

Fenòmens Sintàctics

LLA

3

1

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

21520

Cognició i Llengües

LLA

3

2

4

Des de B2.2

Docència en català

21521

El Significat en les Llengües

LLA

3

2

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

21522

Anàlisi Lingüística i Corpus

LLA

3

2

4

Des de B2.2

Docència en català

21534

Currículum i Avaluació de Llengües

LLA

3

2

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

21538

Lèxic

LLA

3

2

4

Des de B2.2

Docència en català

21516

Mètodes Empírics per a l'Estudi del Llenguatge

LLA

3

1+2

8

Des de B2.2

Docència en català

21532

Ensenyament de Llengües

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en anglès

21535

L'adquisició de les Llengües

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en anglès

21539

Fenòmens Semàntics i Pragmàtics

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en català

21545

Redacció Especialitzada

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en català

21546

Serveis Lingüístics en les Organitzacions

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en català

21548

Multilingüisme

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en català

21542

Processament Automàtic de Textos

LLA

4

1

4

Des de B2.2

Docència en català

21549

Planificació Lingüística

LLA

4

1

4

Des de B2.2

Docència en català

21543

Marcatge de Textos

LLA

4

2

4

Des de B2.2

Docència en català

21550

Mediació Cultural i Assistència Social

LLA

4

3

4

Des de B2.2

Docència en català

Existeix la possibilitat de matricular-se a altres assignatures dels graus de la Facultat, sempre que hi hagin places disponibles.