En les assignatures amb docència en català, es recomana un nivell de català B1. Els treballs i pràctiques es poden entregar tant en espanyol com en català, amb l'acord previ del professor.

CODI

Assignatura

Grau

Curs

Trimestre

Crèdits ECTS

Nivell d'espanyol

Observacions

25284

Introd. Univ. I Recursos TIC Grup 2

TRAD

1

1

6

Des de B2.2

Docència en espanyol

25283

Fonaments de la Traducció Grup 1

TRAD

1

1

5

Des de B2

Docència en espanyol

25589

Lingüística

TRAD

3

3

5

Des de B2.2

Docència en català - anglès

25586

Traducció de Textos Especialitzats Humanisticoliteraris

TRAD

3

3

5

Des de B2.2

Docència en català

25337

Terminologia

TRAD

2

3

5

Des de B2.2

Docència en català

25335

Tecnologies de la Traducció

TRAD

2

2

5

Des de B2.2

Docència en català

25582

Traducció de Textos Especialitzats Juridicoeconòmics

TRAD

3

2

5

Des de B2.2

Docència en català

25557

Traducció de Textos Especialitzats Cientificotècnics

TRAD

3

2

5

Des de B2.2

Docència en català

25560

Traducció i Mitjans de Comunicació

TRAD

3

3

5

Des de B2.2

Docència en espanyol

25624

Història del Pensament sobre la Traducció

TRAD

3

2

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

25622

Anàlisi i Crítica de Traduccions

TRAD

3

3

5

Des de B2.2

Docència en català

25619

Indústries de la Llengua

TRAD

3

3

5

Des de B2.2

Docència en català

25646

Seminari de Traducció

TRAD

3

 

3

4

Des de B2.2

Docència en català

25623

Historia de la Traducció

TRAD

4

1

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

26352

Interpretació Idioma-Llengua 2 (alemany)

TRAD

4

1

4

Des de B1.2, B2.1, B2.2, C1i C2

Nivell mínim de alemany: B1.2

26348

Interpretació Idioma-Llengua 2 (francès)

TRAD

4

1

4

Des de B2.1, B2.2, C1i C2

Nivell mínim de francès: B2

25617

Gestió Terminològica

TRAD

4

2

4

Des de B2.2

Docència en català

25625

Teories de la Traducció

TRAD

4

3

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

25621 Traducció Assistida TRAD 4 3 4 Des de B2.2 Docència en català

25618

Localització

TRAD

4

3

4

Des de B2.2

Docència en català

26368

Interpretació Idioma-Llengua 4 (alemany)

TRAD

4

3

4

Des de B2.1, B2.2, C1i C2

Nivell mínim de alemany: B2.1

26364

Interpretació Idioma-Llengua 4 (francès)

TRAD

4

3

4

Des de  B2.2, C1 i C2

Nivell mínim de francès: B2.2, C1

25452

Lingüística 1

LLA

2

2

5

Des de B2.2

Docència en català

25455

Lingüística 2

LLA

2

3

5

Des de B2.2

Docència en català

25485

Intercomprensió

LLA

4

1

4

Des de B2.2

Docència en català

25347

Estudi de Casos: Llengües i Societat

LLA

1

1

5

Des de B2

Docència en català

25351

Estudi de Casos: Llengües i Educació

LLA

1

3

5

Des de B2

Docència en espanyol

25349

Estudi de Casos: Llengües i Empresa

LLA

1

2

5

Des de B2

Docència en català

25451

Estudi de Casos: Llengües i Tecnologia

LLA

2

2

5

Des de B2

Docència en català

25895

Traducció

LLA

2

3

5

Des de B2.2

Docència en català

25454

Llengua, Comunitat i Ideologia

LLA

2

3

5

Des de B2.2

Docència en català

25459

L'Estructura de les Llengües

LLA

3

2

5

Des de B2.2

Docència en anglès

25453

Textos d'Especialitat i Terminologia

LLA

2

3

4

Des de B2.2

Docència en català

25472

Materials Didàctics de Llengües

LLA

3

1

4

Des de B2.2

Docència en català

25483

Fenòmens Sintàctics

LLA

3

1

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

25458

Cognició i Llengües

LLA

3

2

4

Des de B2.2

Docència en català

25464

El Significat en les Llengües

LLA

3

2

4

Des de B2.2

Docència en espanyol

25467

Currículum i Avaluació de Llengües

LLA

3

3

5

Des de B2.2

Docència en espanyol

25486

Lèxic

LLA

3

2

4

Des de B2.2

Docència en català

25457

Mètodes Empírics per a l'Estudi del Llenguatge 1

LLA

3

2

5

Des de B2.2

Docència en català

25667 Mètodes Empírics per a l'Estudi del Llenguatge 2 LLA 3 3 5 Des de B2.2 Docència en català

25468

Ensenyament de Llengües

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en anglès

25471

L'adquisició de les Llengües

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en anglès

25484

Fenòmens Semàntics i Pragmàtics

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en català

25477

Redacció Especialitzada

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en català

26027

Serveis Lingüístics en les Organitzacions

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en català

25475

Multilingüisme

LLA

3

3

4

Des de B2.2

Docència en català

25482

Processament Automàtic de Textos

LLA

4

1

4

Des de B2.2

Docència en català

25476

Planificació Lingüística

LLA

4

1

4

Des de B2.2

Docència en català

25480

Marcatge de Textos

LLA

4

2

4

Des de B2.2

Docència en català

25474

Mediació Intercultural

LLA

4

3

4

Des de B2.2

Docència en català

Existeix la possibilitat de matricular-se a altres assignatures dels graus de la Facultat, sempre que hi hagin places disponibles.