Reconeixement entre Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i estudis universitaris de grau

(Acord sobre el procediment de convalidació de crèdits entre CFGS i titulacions universitàries de grau de 5 de novembre del 2008, en el marc del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les Universitats de Catalunya, de 13 de maig del 2005)

Per sol·licitar la convalidació de crèdits, primer has de consultar les correspondències vigents entre CFGS i estudis oficals de grau a  la pàgina web que publica la Generalitat de Catalunya a Canal Universitats.

Has d'anar al cercador d'estudis universitaris, buscar l'estudi que vols cursar i la universitat on vols matricular-te i consultar  "Convalidacions de cicles formatius de grau superior" a l'apartat "Com puc accedir?".  Aquí podràs consultar les convalidacions dels CFGS que tenen reconeixement i, si selecciones un CFGS concret, podràs comprovar quines assignatures es convaliden en l'estudi oficial del grau corresponent.

Graus a la UPF que es poden sol·licitar reconeixements de CFGS:

- Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació

- Enginyeria en Informàtica

- Enginyeria en Sistemes Audiovisuals

- Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades

- Periodisme

- Publicitat i Relacions Públiques

- Relacions Laborals

Procediment de sol·licitud de convalidació (estudis dels centres propis de la UPF)

De l'1 al 20 de setembre, els estudiants de nou ingrés que hagin formalitzat la seva matrícula i vulguin convalidar crèdits cursats en un Cicle Formatiu de Grau Superior, han de fer la sol·licitud de convalidació de crèdits a la seu electrònica, adjuntant el certificat del Cicle Formatiu de Grau Superior.

Els alumnes de primer curs que es matriculin més tard del 20 de setembre podran presentar la sol·licitud de convalidació durant els 20 dies posteriors a la data de matrícula.

La convalidació de crèdits implica l'abonament a la Universitat del percentatge del preu del nombre de crèdits corresponents indicat en el Decret de preus públics. L'estudiant que hagi sol·licitat la convalidació entre CFGS i crèdits ja matriculats, pot sol·licitar el retornament del percentatge restant de l'import d'aquests crèdits fins al 31 de maig del curs en què ho ha sol·licitat.

Per a aquest tràmit no s'ha de fer el pagament del preu públic corresponent a l'estudi del reconeixement de crèdits acadèmics.