Procediment

Sol·licitud

Consulta la web de Participació.

Termini

Des de l'inici del curs acadèmic fins al 31 de maig.

Resolució

Concessió automàtica, sempre i quan es compleixin els requisits de cada activitat, donat que totes les activitats estan aprovades prèviament.

En les activitats de cultura, esports i participació, la resolució es publica a través de Campus Global i en algunes activitats per mitjà de l'Aula Global Moodle.

Les resolucions desfavorables es comuniquen electrònicament a l'estudiant.

Competència

Vicerector competent en la matèria.

Requisits

Cal haver realitzat l'activitat durant els estudis actuals a la UPF.

Important

Aquests reconeixements es poden sol·licitar en qualsevol moment dels estudis, un cop s'hagi finalitzat l'activitat.

Es poden incorporar fins a un màxim de 6 crèdits optatius RAC (Activitats universitàries més Idiomes)

El reconeixement dels crèdits suposa l'abonament del percentatge del preu d'aquests crèdits que indiqui el decret de preus de la Generalitat de Catalunya.