Procediment

Els estudiants hauran de verificar les possibles incompatibilitats existents entre el seu pla d'estudis i el reconeixement de determinats nivells d'idiomes.

Termini

Des de l'inici del curs acadèmic fins al 31 de maig per incorporar els crèdits en el curs actual .

Si ho sol·licites a partir de l'1 de juny, s'incorporaran en el curs següent, excepte si és per finalitzar estudis.

Competència

Vicerector competent en la matèria.

Requisits

Cal haver realitzat l'activitat durant el període acadèmic en què has estat matriculat en estudis oficials a la Universitat Pompeu Fabra

Important

Aquests reconeixements es poden sol·licitar en qualsevol moment dels estudis, un cop s'hagi finalitzat l'activitat.

Es poden incorporar fins a un màxim de 6 crèdits optatius RAC (entre Idiomes i Activitats universitàries)

El reconeixement dels crèdits suposa l'abonament del percentatge del preu d'aquests crèdits que indiqui el decret de preus de la Generalitat de Catalunya.