Vés enrere Fonts d'informació utilitzades pels turistes internacionals

Fonts d'informació utilitzades pels turistes internacionals

Un estudi revela que, principalment, són els cercadors d'internet i les recomanacions de familiars i amics. Ho han publicat membres de el Departament de Comunicació i del Departament de Ciències Polítiques i Socials a la revista El profesional de la información.

08.05.2020

Imatge inicial

El turisme és un sector d'extrema importància per a l'economia, ja que contribueix amb un 10,4% del PIB mundial, encara que aquest percentatge variï molt segons països. En el cas d'Espanya, aporta un 14,6% del PIB, sent la tercera àrea de major impacte, només per darrere del comerç i els serveis financers.

La comunicació de destinacions turístiques ha anat abandonant els canals tradicionals i s'ha establert a la web oficial de la destinació i en els mitjans socials i les aplicacions per a mòbils

Les destinacions turístiques apliquen les tècniques del branding a la seva promoció, de manera similar a com ho fan les marques de productes comercials. Per dur a terme, entre altres, aquestes tasques es creen les organitzacions responsables de la promoció turística dels territoris, Organització de Màrqueting de la Destinació (OMD). Els gestors de les destinacions turístiques, entre les seves tasques de promoció, han de dissenyar estratègies de comunicació eficaces. Per a això necessiten conèixer quines fonts d'informació utilitzen realment els turistes en les diferents etapes del viatge.

En els últims anys la comunicació de destinacions turístiques ha anat abandonant gradualment els canals tradicionals (anuncis a la televisió, ràdio o premsa, fullets, publicitat en les agències de viatges) per recolzar-se de manera massiva en els canals digitals, principalment al web oficial de destinació (Pedraza-Jiménez et al., 2013), els mitjans socials i les aplicacions per a mòbils (Fernández-Cavia et al., 2017).

Estudis anteriors van contemplar els hàbits informacionals d'abans, durant i després de el viatge. Aquest estudi inclou una quarta etapa, prèvia, la de selecció de la destinació

Estudis anteriors han abordat aquest tema, però analitzant un nombre molt limitat de fonts i contemplant només els hàbits informacionals en les tres etapes clàssiques del viatge (abans, durant i després). Un recent estudi ha realitzat una enquesta en la qual s'inclou una quarta etapa, prèvia, de selecció de la destinació.

Aquest ha estat un treball en el marc de el projecte iTourist,de José Fernández-CaviaSara Vinyals-Mirabent i Rafael Pedraza-Jiménez,membres del grup de recerca en Comunicació, Publicitat i Societat (CAS) i del Departament Comunicació de la UPF; Wiebke Weber,investigadora del Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM) del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i d'Ariadna Fernández-Planells de la Universitat Politècnica de València, publicat a la revista El profesional de la información.

Per estudiar els hàbits de recerca d'informació dels turistes a l'hora de seleccionar una destinació, es va procedir al disseny d'una enquesta adreçada a viatgers internacionals, majors de 14 anys, que hagin visitat Espanya durant els últims tres anys. Els investigadors van fer una consulta sobre l'ús de 27 fonts d'informació a una mostra de 1.621 turistes, representativa dels quatre mercats emissors principals d'Espanya: Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit.

Hàbits de recerca d'informació en la selecció de destinacions

Els dos aspectes més rellevants per al turista en la preparació prèvia del viatge són, l'allotjament i el transport fins a la destinació. Són interessants també els resultats que assoleixen tant el transport un cop a destí, com la preparació de visites sense guia, per a les quals el turista ha de dedicar més temps i atenció en la planificació.

En la preparació del viatge, els dos aspectes més rellevants per al turista són l'allotjament i el transport fins a la destinació

"Hem pogut observar que, clarament Internet és l'opció més assenyalada per més de la meitat dels enquestats, erigint-se en el canal de comunicació principal mitjançant el qual es realitza la preparació d'una visita turística, al menys en el cas d'Espanya per als seus mercats emissors principals", indiquen els autors de l'estudi.

"Les agències de viatges conserven encara cert paper en el procés, encara que amb una importància que es pot considerar menor, al menys pel que fa als turistes procedents dels països europeus analitzats. Sorprèn, però, la poca rellevància de la comunicació telefònica , que fa anys hagués representat un percentatge significativament més gran", afegeixen.

Els resultats confirmen la importància dels cercadors d'Internet en les fases de selecció de la destinació i de preparació de el viatge, però assenyalen també la importància de les recomanacions d'amics i familiars en la fase de selecció, de mapes i plànols en la fase de realització del viatge i de Facebook en la fase posterior al viatge. També es demostra que, entre els canals oficials de les destinacions, únicament el web es troba entre les fonts més consultades.

Treball de referència:

Fernández-Cavia, José; Vinyals-Mirabent, Sara; Fernández-Planells, Ariadna; Weber, Wiebke; Pedraza-Jiménez, Rafael (2020). “Tourist information sources at different stages of the travel experience”. El profesional de la información, v. 29, n. 2, e290219. https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.19

Aquesta investigació forma part d'el projecte iTourist, amb el finançament de l'Ministeri d'Economia i Competitivitat espanyol (CSO2014-59896-P).

Accessible a través de l'e-Repositori UPF: http://hdl.handle.net/10230/44517

Multimèdia

Perfils dels protagonistes:

José Fernández Cavia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació