Els principals interessos del grup de recerca Comunicació, Publicitat i Societat (CAS) es troben en la intersecció de dues àrees: la comunicació i la publicitat, i l'individu i la societat.

CAS és un grup interdisciplinari que estudia els fenòmens de comunicació no només des d'una perspectiva de comunicació, sinó també com un sistema integrat que combina la psicologia, la sociologia, la psicologia social i l'anàlisi del discurs. Per tant, promou l'ús combinat de tècniques quantitatives i qualitatives per tal d'aconseguir una comprensió més profunda de com el comportament de la comunicació i la publicitat influeixen en el comportament social i individual.

Principals línies de recerca:

  • Noves Tendències de Consum, Comunicació de Marca i Indústria Publicitària
  • Marca-Destí i Marca-Lloc (Destination & Place Branding)
  • Anàlisi Psicosocial dels Missatges Persuasius
  • Mitjans de Comunicació i Discurs Social: Gènere, Joventut i Infància
  • Noves Estratègies de Comunicació en Mitjans Tradicionals, Web, Telèfons Mòbils i Xarxes Socials
  • Noves Tendències de Relacions Públiques