Des del convenciment que una universitat igualitària és també una universitat de millor qualitat, més democràtica i radicalment compromesa amb la transformació social, la UPF s’ha dotat de diferents estructures i instruments per fer avançar la igualtat de gènere i el reconeixement de la diversitat sexual, així com per proporcionar un entorn laboral i d’aprenentatge segur per a tots els membres de la comunitat universitària.