ECONOMIA FEMINISTA

Descripció / objectius del curs

Aquest curs introdueix l'alumnat en l'economia feminista. Des de la perspectiva feminista s'analitza el diferent posicionament de dones i homes en l'economia i les vinculacions entre el capitalisme i el patriarcat, i es critica que l'economia tradicional hagi confinat el seu estudi als límits del mercal. El curs inicia amb l'origen d'aquest camp de pensament, amb especial émfasi en l'androcentrisme de les principals escales económiques. La segona part del curs tracta sobre els temps i els treballs i se centra especialment en el treball de cures, comunament invisibilitzat tan! a l'académia, com a la política i a la societat en general. Es mostren les desigualtats resultants del menyspreu i la manca de reconeixement d'aquest treball, així com el concepte de divisió sexual del treball. La tercera part esta relacionada amb el capitalisme patriarcal, tot proporcionant una visió crítica de les polítiques económiques en el marc de la globalització neoliberal des d'una perspectiva feminista. Per últim, a la quarta part, s'analitzaran la crisi financera i la seva relació amb la crisi de cures, i es discutira l'aposta política de l'economia feminista entorn el concepte de sostenibilitat de la vida.

 

Aquest curs està reconegut amb 1 ECTS com a RAC 

Durada del curs: 20 hores

Horari de les classes:  Dimarts de 16.00 a 19.00 h

Calendari de sessions:   

   Aquest curs s'impartirà durant el tercer trimestre.

   Del 21 d'abril fins el 2 de juny

 

Inscripcions aquí