Per resolució del rector de 4 de maig del 2022 es convoquen les eleccions a degà o degana de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials

 

Registre de candidatura

Les candidatures es podran presentar a través de la seu electrònica en format electrònic, mitjançant el model oficial i signades electrònicament.
Aquí teniu l'enllaç en la seu electrònica on trobareu tota la informació completa: https://seuelectronica.upf.edu/registre-electronic

La candidatura també es pot registrar presencialment en format paper al registre central de la Universitat: https://www.upf.edu/web/registre-general

 

Calendari

  • Convocatòria: 4 de maig del 2022
  • Últim dia de presentació de candidatures: 16 de maig del 2022
  • Proclamació provisional de candidats: 17 de maig del 2022
  • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 20 de maig del 2022
  • Proclamació definitiva de candidats: 23 de maig del 2022
  • Campanya electoral: del 23 al 30 de maig del 2022
  • Reunió de la Junta de centre: del 31 de maig al 7 de juny del 2022
  • Proclamació provisional de candidats electes: 8 de juny del 2022
  • Últim dia de reclamacions de candidats electes: 13 de juny del 2022
  • Proclamació definitiva de candidat electe: 14 de juny del 2022

Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra

Reglament de la facultat de Ciències Polítiques i Socials