Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials

Universitat Pompeu Fabra
Campus de la Ciutadella
Edifici Jaume I
Despatx 20.199
C. Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Email: [email protected] 

[email protected]

[email protected]

[email protected]