La recerca a l'UCA de Ciències Polítiques i Socials

El Departament de Ciències Polítiques i Socials va ser creat formalment el 1996, tot i que un grup inicial ja existia des de 1991. Des de llavors, ha aconseguit consolidar una sèrie d'àrees d'investigació i ha esdevingut una atractiva institució acadèmica amb un fort perfil internacional. En l'actualitat, la nostra unitat imparteix l'ensenyament i la investigació en els camps de la ciència política, l'administració pública, la sociologia, la psicologia social, els determinants socials de la salut, la criminologia i la metodologia de les ciències socials. Actualment tenim un centenar d'investigadors en total, incloent professors permanents, tenure-track, visitants, doctors investigadors en fase inicial (post-docs) i investigadors en formació (pre-docs).

La nostra unitat s'organitza en dues seccions científiques: Ciències Polítiques i Sociologia - Demografia; també inclou les subàrees de Psicologia Social i Metodologia de les Ciències Socials. Les dues seccions científiques s'organitzen en deu línies principals de recerca, cadascuna associada a un grup de recerca diferent. Tots els programes de postgrau s'imparteixen en anglès; de fet, la major part dels nostres màsters i estudiants de doctorat són internacionals (al voltant del 80%), principalment procedents de països d'Europa i d’Amèrica Llatina, però també dels Estats Units, el Canadà, l’Orient Mitjà i el nord de l'Àfrica.

El nou edifici Parc de Recerca UPF, situat a l'edifici Mercè Rodoreda, al campus de la Ciutadella, es va inaugurar el 2015. 

Les noves instal·lacions, amb una superfície de 8.700 m2, complementen l'edifici existent, que va ser inaugurat el juliol del 2008. La totalitat del Parc de Recerca UPF s'ha creat amb l'objectiu d'ocupar una posició clau al mapa de la recerca i la transferència de coneixement en el camp de les ciències socials i humanes, que reuneix grups de recerca de la Universitat de renom internacional, centres conjunts i institucions de prestigi en un sol espai.

La Universitat està compromesa amb la creació d'aquest espai físic compartit que millora la interacció d'aquesta massa crítica de tot el coneixement per tal d'esdevenir un punt de referència per a la investigació a Europa.