EVOTERM

Processos de lexicalització i complexitat de les comunitats de parla a l'estudi diacrònic de la terminologia i del discurs d'especialitat en economia i informàtica

El projecte EVOTERM s'integra a la línia de recerca sobre el canvi lingüístic, que té antecedents molt clars i que encara està en ple desenvolupament per a moltes llengües, però es centra en el canvi lèxic i específicament en la terminologia del discurs especialitzat, cosa que el converteix en un projecte innovador. El canvi lèxic s'ha considerat un canvi menor des de la perspectiva historicista del llenguatge, però és fonamental per a l'estudi del discurs d'especialitat i la seva correlació amb l'evolució de les diverses disciplines científiques i tècniques.

El projecte es centra en l'anàlisi de les condicions del canvi terminològic, que dins del canvi lingüístic introdueix algunes diferències interessants, com la temporalitat reduïda, la rellevància de gèneres menys controlats o formals o el rol significatiu dels interlocutors a les comunitats de parla o de comunicació especialitzada, que progressivament n'han augmentat la complexitat.

Investigadora principal: Mercè Lorente Casafont

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 542 2493
 +34 93 542 1187

[email protected]
[email protected]

EVOTERM. Procesos de lexicalización y complejidad de las comunidades de habla en el estudio diacrónico de la terminología y del discurso de especialidad en economía e informática, de referència PID2021-127585NB-I00/MICIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación i el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

SIMPLICITYWORKS - TECH PARTNERS