No s'han trobat resultats

Sin Director o Avalador. Les Verbes en Tamazight: structure argumentale et sémantique. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

Sin Director o Avalador. Combinacions lèxiques en llengua catalanales col·locacions: caracterització teòrica i empírica i proposta lexicogràfica. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

SOLIVELLAS UGENA, IVAN. Les Partícules prefixals en català. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

Sin Director o Avalador. Dinámica del léxico en las Constituciones españolas. Universitat Pompeu Fabra; 2020.