No s'han trobat resultats

López Fuentes, Alejandra Cristina, ESTOPA BAGOT, ROSA, Collado Vides, Julio. Adecuación automática de términos biomédicos para personas no expertas: el caso de los informes médicos. Universitat Pompeu Fabra; 2022.

López Ferrero, Carmen, Battaglia, Gaetano Natale TORNER CASTELLS, SERGI. Posicionamiento epistémico actitudinal en artículos de opinión y comentarios en línea: formas verbales y valores asociados. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

Belkacem, Nadia, LORENTE CASAFONT, MERCE. Les Verbes en Tamazight: structure argumentale et sémantique. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

Martínez Salom, Maria Àngels, LORENTE CASAFONT, MERCE. Combinacions lèxiques en llengua catalanales col·locacions: caracterització teòrica i empírica i proposta lexicogràfica. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

Solivellas i Ugena, Ivan, FREIXA AYMERICH, JUDIT. Les Partícules prefixals en català. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

Vidal Sabanés, Laia, Ochoa Arnedo, Cristian, ESTOPA BAGOT, ROSA. La Terminologia en els textos mèdics per a pacients: el cas d'una comunitat virtual de dones amb càncer de mama. Universitat Pompeu Fabra; 2021.

Pineira-Tresmontant, Carmen, Demol, Ségolène, LORENTE CASAFONT, MERCE. Dinámica del léxico en las Constituciones españolas. Universitat Pompeu Fabra; 2020.