Visualització del contingut web

La Sèrie Conferències és un recull de les conferències pronunciades per especialistes reconeguts en els cicles anuals que s’organitzen dins dels programes de tercer cicle de l’IULA. Aquests cicles de conferències tenen com a temes principals la lingüística de corpus, la lexicologia, la terminologia i la lexicografia.