A. Arbre de camp (Fonts: ACM, IEEE, AEIA)

 1. Hardware (HW)
  • Arquitectura d'ordinadors
  • Microprogramació
  • Circuits lògics. Memòries. Comunicació de dades
 2. Organització dels ordinadors (OO)
  • Arquitectures de processadors
  • Xarxes de comunicació
  • Disseny d'ordinadors
  • Implementació d'ordinadors
  • Sistemes distribuïts. Xarxes d'ordinadors
  • Seguretat
 3. Software (SW)
  • Tècniques de programació
  • Mètodes de programació
  • Enginyeria del Software
  • Llenguatges de programació
  • Sistemes operatius
  • Compiladors
  • Paral.lelisme. Concurrència
  • Tècniques de validació i prova
 4. Estructures de dades (ED)
  • Estructures de dades
  • Representació de les dades
  • Codificació. Teoria de la informació
  • Fitxers
  • Encriptat d'informació
 5. Teoria de la computació (TC)
  • Algorítmica
  • Anàlisi d'algoritmes. Lògica de programes. Complexitat
  • Llenguatges formals. Autòmates
 6. Sistemes d'Informació (SI)
  • Models d'informació
  • Bases de dades
  • Emmagatzematge i accés a la informació
 7. Metodologia de la computació (MC)
  • Manipulació algebraica
  • Intel·ligència Artificial
   • Representació del Coneixement
   • Adquisició del Coneixement
   • Aprenentatge simbòlic i subsimbòlic
   • Resolució de Problemes
   • Planificació
   • Raonament
   • Sistemes Basats en el Coneixement. Sistemes Experts
  • Gràfics
  • Processament d'imatges
  • Simulació i modelat
  • Reconeixement de patrons
  • Procés de textos
 8. Aplicacions (AP)
  • Sistemes d'Informació
  • Ofimàtica
  • Aplicacions en Enginyeria
  • Aplicacions en Medicina
  • Aplicacions en Ciències socials
  • Disseny assistit per ordinador
  • Ensenyament assistit per ordinador
 9. Comunicació persona/màquina (CO)
  • Interfícies persona/màquina
  • Multimèdia
  • Visió
  • Modelització de l'usuari
 10. Entorn (ET)
  • Indústria de la Informàtica
  • Història de la Informàtica
  • Ordinadors i societat
  • Ordinadors i ensenyament
  • La professió de la Informàtica
  • Aspectes legals

B. Tipologia de textos

 • Textos de transmissió d'un coneixement (teòrics)
  • Llibres de text
  • Llibres de divulgació
  • Llibres per a ús professional
  • Articles de revista
  • Apunts, documentació docent
  • Actes de congressos
  • Tesis, tesines, informes d'investigació
 • Documentació de productes (punt de vista de l'usuari) (doc.usuari)
 • Propaganda i presentació de productes (hardware i software) (publicitat)
 • Pràctica professional: especificacions i informes d'avaluació de productes, documents d'anàlisi i disseny, etc. (punt de vista del desenvolupament del producte) (p.professional)
 • Normatives, reglaments, etc. (normatius)
 • Instrumental: vocabularis, glossaris, diccionaris, ... (instrumental)

Assessors: Horacio Rodríguez i Jorge Vivaldi