A. Arbre de camp

 • Economia general i ensenyament (EGS)
 • Metodologia i història del pensament econòmic (EMH)
 • Mètodes matemàtics i quantitatius (EMM)
 • Microeconomia (EMI)
 • Macroeconomia i economia monetària (EMA)
 • Economia internacional (EIT)
 • Economia financera (EFI)
 • Economia pública (EPU)
 • Sanitat, educació i benestar (ESE)
 • Treball i economia demogràfica (ETR)
 • Dret i economia (EDR)
 • Organització industrial (EOI)
 • Administració d'empreses i economia d'empresa; màrqueting; comptabilitat (EMP)
 • Història econòmica (EHI)
 • Desenvolupament econòmic, canvi tecnològic i creixement (EDC)
 • Sistemes econòmics (ESI)
 • Economia agrícola i de recursos naturals (EAR)
 • Economia urbana, rural i regional (EUR)
 • Altres temes especials (EOT)

B. Tipologia de textos

 • Documents divulgatius
 • Documents oficials
 • Documents de la pràctica professional
 • Documents de l'àmbit acadèmic
 • Documents secundaris i obres de referència

Assessors: Màxim Borrell, Vicente Ortun i Miquel Centelles