En aquest apartat es troben els resultats d'activitats de recerca de l'Institut dutes a terme conjuntament amb altres institucions i organismes i que han estat publicades fóra de l'àmbit de les dues línies de publicacions anteriors.