Cursos d'espanyol subvencionats

Curs 2021-2022: Curs 2021-2022:

 • Durada i modalitat: 45 h de docència virtual (75 hores d'aprenentatge-ensenyament)
 • Calendari trimestral: Octubre a desembre / gener a març / abril a juny
 • Crèdits ECTS: Fins a 3 crèdits ECTS. Per obtenir crèdits per formació extra curricular en llengües, hauràs de recollir el certificat a la nostra secretaria i portar-lo al teu coordinador acadèmic a la teva universitat d’origen (FAQ
 • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit
 • Nombre d'alumnes per grup: mínim 10; màxim 30

 

El curs virtual consisteix en:

 • SESSIONS ONLINE EN DIRECTE. Les classes es realitzaran en directe en l’horari del curs, amb tot el grup, a través de la plataforma Zoom o Collaborate.
 • ACTIVITATS ONLINE I OFFLINE. Es generaran diferents dinàmiques de grup, algunes de les quals en directe durant la classe i altres després de la classe com a mètode previst per a realitzar les activitats establertes com a treball autònom. En aquest sentit, s’habilitaran grups de treball: fòrums, sales online per a grups concrets, xats, etc.
 • TREBALL AUTÒNOM. S’assignarà treball autònom que hauràs de realitzar durant o després de la sessió de classe: activitats escrites, orals, lectures, exercicis diversos de reforç, etc.
 • ATENCIÓ PERSONALITZADA. Tant a les classes en directe com durant el curs,rebràs sempre atenció personalitzada per part del docent. A més, disposaràs d’una hora d’atenció personalitzada setmanal en què podràs consultar els dubtes al teu professor a través de videoconferència.
 • AULA GLOBAL. El docent del curs gravarà en vídeo les explicacions sobre els diferents conceptes lingüístics que es vagin introduint i els publicarà a l’Aula Global del curs per a la seva consulta. D’aquesta manera, si no has pogut assistir a una sessió o no t’ha quedat clar part del contingut, podràs consultar-ho tantes vegades com vulguis. A l’Aula Global disposaràs també de tot el material emprat al curs i les solucions dels exercicis realitzats, amb la finalitat de poder repassar o recuperar una classe a la qual no t’hagis pogut connectar en directe.
 • PLANIFICACIÓ DEL CURS. El docent també publicarà a l’Aula Global un document organitzatiu del curs per tal que sàpigues, en tot moment, com s’organitzaran les diferents sessions, les temàtiques que es tractaran i les eines que s’empraran. Així mateix, abans de cada classe, el docent publicarà la planificació i seqüència de la sessió per tal que, si no et pots connectar a la classe en directe, disposis d’una guia que et permeti saber quins continguts i materials s’han treballat a la classe.

 

Qui pot accedir als cursos:

NOMÉS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT UPF PODEN ACCEDIR A AQUESTS CURSOS SUBVENCIONATS.

IMPORTANT: Si ets estudiant o treballador del Grup UPF (BSM, ELISAVA, BGSE, ESCI, ESIM, IBEI o TCM, inclosos determinats perfils del PRBB), malauradament no pots accedir a aquests cursos. Si vols fer un curs d'espanyol, pots matricular-te al Spanish Program.

Idiomes UPF comprovarà que tots els inscrits tenen accés al curs. En cas contrari, es donarà de baixa a l'estudiant.

 

Requisits d'accés:

Pots matricular-te directament al nivell que creus que has de fer. Per tal de confirmar la teva matrícula a un nivell superior al A1, hauràs de demostrar el teu nivell:

Un cop hagis demostrat el teu nivell, confirmarem la teva matrícula al curs i en cas necessari, modificarem el nivell del curs matriculat. La teva plaça no es confirmarà fins que no demostris el teu nivell.

 

Preu únic subvencionat per a membres de la Comunitat UPF: 90€

- El preu dels cursos inclou la docència, el material necessari per seguir el curs i el certificat UPF del curs.
- Idiomes UPF es reserva el dret de cancel·lar qualsevol curs que no arribi al mínim d’alumnes necessari (10), en aquest cas, es retornaria l’import total del curs.
- Si l'estudiant decideix donar-se de baixa d'aquest curs, el preu d'aquest curs no es retornarà en cap cas. Únicament es retornar l'import íntegre del curs si Idiomes UPF cancel·la un curs que no arribi al mínim d’alumnes necessari (10).

Nivells, horaris i períodes de matrícula del curs 2021-2022: Nivells, horaris i períodes de matrícula del curs 2021-2022:

Com puc matricular-me al curs?

Per matricular-te al curs, hauràs de seleccionar el codi [1683/3 - ESPANYOL - Cursos subvencionats (Nivells A2 i B1) - 3r trimestre] i afegir a la teva matrícula el curs que vulguis realitzar i fer el pagament en línia amb targeta seguint les següents instruccions:

 
 

Si tens qualsevol problema en el procés, contacta amb nosaltres a través del nostre CAU