Starting Catalan - Curs de llengua catalana de nivell A1 MECR: Edició 2021-2022 Starting Catalan - Curs de llengua catalana de nivell A1 MECR: Edició 2021-2022

El curs Starting Catalan és un curs presencial de 45 hores de nivell inicial corresponent al nivell A1 del Marc europeu comú de referència (MECR). Aquest curs té com a objectiu proporcionar l’estudiant les habilitats lingüístiques necessàries perquè es pugui comunicar en català en algunes de les situacions més habituals de la seva vida quotidiana. També es treballen les diverses destreses lingüístiques fonamentals: comprensió auditiva i lectora, expressió oral i escrita i s’emfatitza l’ensenyament dels continguts lèxics i gramaticals.

 

Horaris del curs:

Dates del curs: 9 - 30 de setembre, 2021

Horari: 10.00 - 13.00 h

Consulta el programa del curs per a més informació.

Consulta el calendari dels cursos del Catalan Landing Programme

 

Qui pot accedir als cursos:

Només els membres de la Comunitat UPF poden accedir a aquests cursos subvencionats.

IMPORTANT: Si ets estudiant o treballador d'un centre integrat de la UPF (BSM, ELISAVA, BGSE, ESCI, ESIM, IBEI, PRBB i TCM), malauradament no pots accedir a aquests cursos. Idiomes UPF comprovarà que tots els inscrits tenen accés al curs. En cas contrari, es donarà de baixa a l'estudiant.

 

Preu del curs de nivell A1 de català: 60 euros

 

Com puc matricular-me als cursos?

Hauràs de seleccionar el codi [1667/3 - Catalan Landing Programme] i afegir a la teva matrícula tants cursos com vulguis realitzar durant el mateix procés de matrícula i fer el pagament online amb targeta seguint les següents instruccions:

Perídode de matrícula: 1 juliol - 5 setembre

Places limitades: Mínim 10 alumnes per grup. Màxim 25 alumnes per grup.