Acredita espanyol - PCCL

Característiques de la prova Característiques de la prova

  • Nivells: B1 - B2 - C1
  • Inscripció: Oberta fins a una setmana abans de la data escollida
  • Alumnes per convocatòria: Mínim 3 - màxim 25.
  • Localització: Campus Ciutadella
  • Calendari: 2 convocatòries durant el curs
  • Crèdits alumnes UPF: 6 crèdits ECTS RAC per a l'expedient de grau si aquesta llengua no és la teva pròpia (consultar normativa RAC)
  • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit
  • Destinataris: Tota la comunitat UPF (estudiants de grau de la UPF, professorat UPF, PAS UPF) i el públic extern major de 16 anys.

Qué és la PCCL?

És la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) dissenyada i administrada pel nostre programa d’idiomes de la UPF. Els candidats, en funció del seu resultat, acreditaràn el nivell B1 (llindar), B2 (Avançat) o C1 (Domini Funcional Efectiu) i hauràn de demostrar les seves competències en les diferents seccions de la prova: gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.


La PCCL permet acreditar l'assoliment del nivells B1, B2 i C1 de llengua espanyola i sol utilitzar-se per a determinats tràmits dins de l'àmbit universitari (accés a màsters...). Si aquesta certificació s’ha de presentar fora de l’àmbit universitari, recomanem que es contacti amb l’entitat o empresa que requereix aquesta certificació per confirmar que la considera vàlida. 

 

Preu únic: 75€

Convocatòries PCCL - Curs 2021-2022 Convocatòries PCCL - Curs 2021-2022

Com inscriure't 

IMPORTANT! En el cas que siguis estudiant amb necessitats educatives especials i precisis adaptacions en els exàmens, cal que ens informis en el moment de la matrícula enviant un missatge a [email protected]. El no disposar de la informació amb temps suficient, podrà suposar la no aplicació de les adaptacions sol·licitades.

Matrícula oberta!  

Hauràs de seleccionar el codi [1717/1 - PCCL D'ESPANYOL] , seleccionar l'idioma i data que t'interessa i fer el pagament online amb targeta seguint les següents instruccions: