Estudis cursats a la Universitat Pompeu Fabra

 

 Retitulació

 

Enginyeries plans 2009