Visualització del contingut web

Els ajuts per contractar Personal Tècnic de Suport és un programa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del govern espanyol que atorga ajuts per a la contractació laboral de personal tècnic destinat a la manipulació d'equipaments, instal·lacions i resta d'infraestructures d'I+D+I.

Els candidats poden ser llicenciats o graduats, diplomats o tècnics superiors d'FP i requereix cofinançament.

- Web oficial de la convocatòria

- Resum de la convocatòria

Aplicació per fer la sol·licitud

- Compromís de cofinançament

- FAQs

- Termini per presentar sol·licituds els candidats: 13/02/2019