Tràmit: Sol·licitud i expedició del certificat de participació en projectes de recerca

Qui pot demanar el servei: Personal docent i investigador (PDI) de la Universitat Pompeu Fabra i PDI extern a la UPF que participa o ha participat en l'equip d'un projecte de recerca. El certificat el signa la vicerectora de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra.

Com iniciar el tràmit (2 opcions)

Termini: El certificat es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any. El rebreu en un termini aproximat de 10 dies després de fer-ne la sol·licitud.

 

Per a més informació, contacta amb el Servei de Recerca al 93 542 11 83.