DIRECCIÓ

Eva MARTÍN Cap del Servei de Recerca   [email protected] 93 542 2078
Sílvia MORA Coordinadora de projectes   [email protected] 93 316 0914 // 93 542 2188
Maria VENDRELL Coordinadora d'administració i de gestió econòmica   [email protected]  93 542 1482

RECURSOS HUMANS I PROGRAMES TRANSVERSALS DE RECERCA

Pilar AVENTIN Gestora de Programes UPF    [email protected] 93 542 1183
Berta COMBALIA Secretaria Servei / CIREP. Comunicació.   [email protected] 93 542 2140
Neus MARTÍNEZ Gestora de beques predoctorals   [email protected] 93 542 2531
Patrícia ZAPATA Gestora econòmica d'ajuts estatals i autonòmics [email protected]  93 542 2130

OFICINES

CAMPUS CIUTADELLA
Mar CAMA Gestora econòmica de projectes estatals    [email protected] 93 542 1483
Maria GIL  Promotora i gestora d'ajuts europeus

[email protected]

93 542 1446
Mireia MORA Gestora econòmica de projectes estatals, internacionals i europeus [email protected] 93 542  2136
Josep NIUBÒ Promotor i gestor d'ajuts europeus [email protected]    93 542 1473
Núria NÚÑEZ Promotora i gestora d'ajuts internacionals, estatals i autonòmics. Gestora de beques postdoctorals i de mobilitat [email protected]   93 542 2230
CAMPUS POBLENOU
Neus BALAGUER  Promotora i gestora d'ajuts europeus [email protected]  93 542 2898
Paloma BENAVENT Promotora i gestora d'ajuts europeus [email protected]   93 542 2837
Belén PASCUAL Promotora d'ajuts internacionals, estatals i autonòmics; gestora d'ajuts internacionals i MSCA [email protected]  93 542 2539
Manel RONDA Gestor econòmic d'ajuts estatals i autonòmics   [email protected] 93 542 2157
Cristina VIZCAÍNO Gestora econòmica d'ajuts estatals i autonòmics  [email protected] 93 542 2193
CAMPUS MAR
Marta BONET Gestora d'ajuts internacionals i europeus [email protected] 93 316 0898
Txema FARRONA Gestor econòmic d'ajuts estatals i autonòmics   [email protected]  93 316 0899
Montse MORILLAS Promotora d'ajuts europeus, estatals i autonòmics [email protected] 93 316 01871
Santa TABERNER Gestora econòmica d'ajuts estatals i autonòmics [email protected] 93 316 01897