DIRECCIÓ

Eva MARTÍN Directora del Servei de Recerca   [email protected] 93 542 20 78
Maria VENDRELL Coordinadora d' administració i gestió econòmica   [email protected]  93 542 14 82

RRHH I PROGRAMES TRANSVERSALS DE RECERCA

Pilar AVENTÍN Gestora de programes UPF   [email protected] 93 542 11 83
Berta COMBALIA Administració i Comunicació   [email protected] 93 542 21 40
Neus MARTÍNEZ Gestora de beques predoctorals   [email protected] 93 542 25 31
Xavier PEIDRÓ Gestor econòmic d'ajuts estatals i autonòmics   [email protected] 93542 14 73
David VIVAS Dades i programes de recerca   [email protected] 93 542 24 03

OFICINES

CAMPUS CIUTADELLA
Josep NIUBÒ Coordinador de programes europeus i internacionals

  [email protected]  

93 542 14 73
Mireia MORA Gestora econòmica de projectes estatals, internacionals i europeus   [email protected]  93 542 21 36
Maria GIL  Promotora d'ajuts europeus   [email protected] 93 542 14 46
Albert BIOSCA Gestor econòmic de projectes estatals   [email protected]   93 542 14 74
Marianna NADEU Promotora de projectes R+D+Ethics CIREP   [email protected] 93 542 21 86
Nerea MANGADO Promotora i gestora d'ajuts europeus. Gestora dels projectes Emergents RIS3CAT   [email protected] 93 542 21 88
Berta SELLARÈS Gestió econòmica projectes europeus    [email protected] 93 542 21 32
Jose FERNÁNDEZ Gestor ajuts estatals i autonòmics i ajuts postdoctorals   [email protected] 93 542 22 30
Mònica ORELL Gestió econòmica   [email protected] 93 542 14 83
Mònica CALOR Gestora econòmica d'ajuts estatals [email protected] 93 52 21 88
CAMPUS POBLENOU
Paloma BENAVENT Coordinadora d’oficina al campus, promotora i gestora d'ajuts europeus   [email protected]   93 542 28 37
Mar SCHOENENBERGER Promotora d'ajuts estatals i autonòmics; gestora d'ajuts europeus   [email protected] 93 542 25 39
Manel RONDA Gestor econòmic d'ajuts estatals i autonòmics     [email protected] 93 542 21 57
Cristina VIZCAÍNO Gestora econòmica d'ajuts estatals i autonòmics   [email protected] 93 542 20 44
Laia MARTINEZ Gestora d'ajuts europeus   [email protected] 93 542 2898
CAMPUS MAR
Montse MORILLAS Coordinadora d’oficina al campus; promotora d'ajuts europeus, estatals i autonòmics [email protected] 93 316 0871
Marta BONET Gestora d'ajuts internacionals i europeus [email protected] 93 316 0898
Modou FOFANA Gestor econòmic d'ajuts estatals i autonòmics  [email protected]  93 316 0899
Mar MORRAL Gestió econòmica de projectes nacionals i europeus [email protected] 93 316 0934
Erika GARRIDO Gestora projectes emergents Ris3cat [email protected] 93 316 0987