DIRECCCIÓ

Eva MARTÍN Directora del Servei de Recerca   [email protected] 93 542 20 78
Maria VENDRELL Coordinadora d' administració i gestió econòmica   [email protected]  93 542 14 82

RRHH I PROGRAMES TRANSVERSALS DE RECERCA

Pilar AVENTÍN Gestora de programes UPF   [email protected] 93 542 11 83
Berta COMBALIA Administració i Comunicació   [email protected] 93 542 21 40
Neus MARTÍNEZ Gestora de beques predoctorals   [email protected] 93 542 25 31
Patrícia ZAPATA Gestora econòmica d'ajuts estatals i autonòmics [email protected]  93 542 21 30
Xavier PEIDRÓ Gestor econòmic d'ajuts estatals i autonòmics [email protected] 93542 14 73
Anna MEDRANO Gestora econòmica d'ajuts estatals i autonòmics [email protected] 93 542 14 73

OFICINES

CAMPUS CIUTADELLA
Josep NIUBÒ Coordinador de programes europeus i internacionals

[email protected]  

93 542 14 73
Mireia MORA Gestora econòmica de projectes estatals, internacionals i europeus [email protected]  93 542 21 36
Maria GIL  Promotora d'ajuts europeus [email protected] 93 542 14 46
Maria RIERA Gestora econòmica de projectes estatals maria.riera@upf.edu   93 542 14 74
Marianna NADEU Coordinadora CIREP [email protected] 93 542 21 86
Nerea MANGADO Promotora i gestora d'ajuts europeus. Gestora dels projectes Emergents RIS3CAT [email protected] 93 542 21 88
Berta SELLARÈS Gestió econòmica projectes europeus  [email protected] 93 542 21 32
Mireia PELAEZ Gestora ajuts estatals i autonòmics i ajuts postdoctorals [email protected] 93 542 22 30
David VIVAS Suport dades i programes de recerca [email protected] 93 542 24 03
Mónica ORELL Gestió econòmica [email protected] 93 542 14 83
CAMPUS POBLENOU
Paloma BENAVENT Coordinadora d’oficina al campus, promotora i gestora d'ajuts europeus [email protected]   93 542 28 37
Mar SCHOENENBERGER Promotora d'ajuts estatals i autonòmics; gestora d'ajuts europeus [email protected] 93 542 25 39
Manel RONDA Gestor econòmic d'ajuts estatals i autonòmics   [email protected] 93 542 21 57
Cristina VIZCAÍNO Gestora econòmica d'ajuts estatals i autonòmics  [email protected] 93 542 20 44
Rocío PETRUZZI Promotora i gestora d'ajuts europeus [email protected] 93 542 12 65
Laia MARTINEZ Gestora d'ajuts europeus [email protected] 93 542 2898
CAMPUS MAR
Montse MORILLAS Coordinadora d’oficina al campus; promotora d'ajuts europeus, estatals i autonòmics [email protected] 93 316 0871
Marta BONET Gestora d'ajuts internacionals i europeus [email protected] 93 316 0898
Modou FOFANA Gestor econòmic d'ajuts estatals i autonòmics  [email protected]  93 316 0899
Mar MORRAL Suport gestió d'ajuts europeus [email protected] 93 316 0934
Erika GARRIDO Gestora projectes emergents Ris3cat [email protected] 93 316 0987