El Pla de Mesures de Suport a la Recerca (PMSR) és el programa de finançament propi de la Universitat Pompeu Fabra destinat a fomentar les activitats d'investigació dutes a terme tant en els departaments de la Universitat com en els grups, unitats i centres específics de recerca (CER) de la UPF.

Accés a la convocatòria 2023