El Pla de Mesures de Suport a la Recerca (PMSR) és el programa de finançament propi de la Universitat Pompeu Fabra per fomentar les activitats de recerca tant en els departaments de la Universitat com en els grups i les unitats de recerca i els CER de la UPF.

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca de la UPF per a l'any 2020 es compon del programa COFRE

Bases reguladores del PMSR 2020 aprovades pel Consell de Govern del 19 de febrer del 2020.

Convocatòria PMSR 2020.