Programes d'incorporació de personal investigador

 

Europeus   Marie Sklodowska-Curie Actions
Estatals   Ramón y Cajal
 Juan de la Cierva
Autonòmics   ICREA
  Beatriu de Pinós
Altres   Junior Leader (Fundació "la Caixa")

 

 

Altres programes

Estatals   Ajuts per a Personal Tècnic de Suport (PTA)