Codi Assignatura UPF Assignatura universitat estrangera Universitat estrangera País Data d'homologació
13383 Tendència del Cinema Contemporani World Cinema Freie Universität Berlin Alemanya octubre-06
12221 Estètica de la Representació Filmanalytische Recherche Freie Universität Berlin Alemanya octubre-06
11742 Seminari d'Anàlisi de Directors Audiovisuals Postmoderner Film Freie Universität Berlin Alemanya setembre-05
11688 Narrativa Audiovisual Grundlagen der Filmanalyse Freie Universität Berlin Alemanya setembre-05
11703 Direcció Artística
12230 Teories del Cinema Einfürung in dir Theorie und Ästhetik des Films Freie Universität Berlin Alemanya juny-05
12221 Estètica de la Representació
11700 Teoria de la Cultura de Masses Kulturtheorie der Masse Freie Universität Berlin Alemanya juny-05
11685 Dret de la Informació Einführung in Die Medienrecht Freie Universität Berlin Alemanya juny-05
12230 Teories del Cinema Projektrus "Film in Berlin" Freie Universität Berlin Alemanya juny-05
11700 Teoria de la Cultura de Masses Massenkultur-Massenkunst Freie Universität Berlin Alemanya gener-09
11700 Teoria de la Cultura de Masses Filmkritik B Freie Universität Berlin Alemanya març-11
11694 Teoria de la Imatge On/off Abwesenheit im Film Freie Universität Berlin Alemanya març-11
11705 Seminari d'Anàlisi i Investigació dels Gèneres de Ficció Televisiva (Optativa) Familien mit Format Bauhaus Universität Weimar Alemanya juliol-04
11694 Teoria de la Imatge (Troncal)


Einführungsmodul medien und Kulturtheorie

Bauhaus Universität Weimar Alemanya juliol-04
12673 Aula de Cinema (Optativa) Der Gute Film Bauhaus Universität Weimar Alemanya juliol-04
12236 Taller de Nous Formats Radiofònics (Optativa) Radio Praxis Bauhaus Universität Weimar Alemanya juliol-04
12217 Taller d'Expressió: Disseny Gràfic (Obligatòria) Machen Sie uns Mal Ein Logoneues Corporate Design Bauhaus Universität Weimar Alemanya juliol-04
12221 Estètica de la representació Design Digitaler Medien Fachhoschchule Lübeck Alemanya octubre-06
12231 Guionatge i Disseny d'Interactius Produktions-Managments/Planung Fachhochschule Köln Alemanya juny-10
11694 Teoria de la Imatge Film-Und Fernseh Dramaturgie Fachhochschule Köln Alemanya desembre-11
11690 Economia dels Mitjans del Sector Audiovisual BWA FAchhochschule Köln Alemanya desembre-11
11690 Economia del Sector Audiovisual Produktions Management Fachhochschule Köln Alemanya desembre-11
11709 Seminari d'Anàlisi i Investigació dels Gèneres Documentals Análisis de películas y crítica cinematográfica II Universidad del Cine Argentina juliol-06
11742 Seminari d'Anàlisi dels Directors Audiovisuals
12218 Models de posada en escena Análisis de películas y crítica cinematográfica I Universidad del Cine Argentina octubre-04
11704 Banda Sonora Diseño de Sonido y Musicalización Universidad del Cine Argentina gener-09
12236 Taller de Nous Formats Radiofònics
11723 Taller de Direcció d'Actors Taller de Actuación Universidad del Cine Argentina gener-09
12237 Taller de Projectes Fotogràfics Teoria y Práctica de la Fotografía Universidad del Cine Argentina juny-10
11736 Didàctica de la Imatge Teoria y Práctica de la Fotografia Universidad del Cine Argentina juny-10
11718 Taller de Guionatge dels Gèneres Documentals Teoria y Práctica del Documental Universidad de Cine Argentina juny-10
11730 Taller de Realització i Producció dels Gèneres Documentals Teoria y Práctica del Documental Universidad de Cine Argentina juny-10
11742 Seminari d'Anàlisi de Directors Audiovisuals Corrientes del Pensamiento Contemporáneo Universidad de Cine Argentina març-11
12230 Teories del Cinema Corrientes del Pensamiento Contemporáneo Universidad de  Cine Argentina març-11
11738 Art i Noves Tecnologies Asian Visual Cultures University of Queensland Austràlia desembre-11
11698 Polítiques de Programació Television & Popular Culture University of Queensland Austràlia desembre-11
11716 Taller de Guionatge de Gèneres Cinematogràfics Creative Writing Screen Writting University of Queensland Austràlia desembre-11
11704 Banda Sonora European Film Today University of Queensland Austràlia desembre-11
11702

 

Disseny Videogràfic

Workshop 1: Vídeo Roskilde University Dinamarca setembre-05
12220

 

Audiovisual Digital
11739 La Persuasió Comunicativa Workshop 2: Theory and Practice of Print Media Roskilde University Dinamarca setembre-05
11711

 

Polítiques de Comunicació

Media Audience Research: Theories and Methods Roskilde University Dinamarca setembre-05
11710

 

Investigació d'Audiències

11687 Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals Economy and Structure of Mass Media Roskilde University Dinamarca setembre-05
11685 Dret de la Informació Law Roskilde University Dinamarca setembre-05
12231 Guionatge i Disseny d'Ineractius Social Media and Virtual Worlds Roskilde University Dinamarca març-11
12239 Taller d'Interactius en Xarxa Social Media and Virtual Worlds Roskilde University Dinamarca març-11
12219 Taller d'Il·luminació Communication Method & Theory Roskilde University Dinamarca març-11
11693 Taller de Realització de Ràdio Communication Method & Theory Roskilde University Dinamarca març-11
11694 Teoria de la Imatge Print Media Roskilde University Dinamarca març-11
11705 Seminari d'Anàlisi i Investigació dels Gèneres de Ficció Televisiva Social Media and Virtual Worlds Roskilde University Dinamarca desembre-11
11685 Dret de la Informació Ética y Deontología de la Información Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
11696 Direcció Cinematogràfica Dirección Cinematográfica Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
11703 Direcció Artística
11688 Narrativa Audiovisual Narrativa Cinematográfica Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
11692 Taller de Realització de TV Realización Programas TV Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
11693 Taller de Realització de Ràdio Realización Radiofónica Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
11695 Història dels Gèneres Audiovisuals Historia del Cine Español Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
11702 Disseny Videogràfic Videoarte y Cine Experimental Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
12225 Fotografia Contemporània Teoría y Técnica de la Fotografía Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
11733 Disseny de Producció Producció Audiovisual Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
11689 Producció d'Audiovisuals
11687 Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisual
12235 Pressupostos i models financers
11691 Taller de Guionatge Guión de Cine Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
12221 Estètica de la Representació Teoría del Arte Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
11697 Muntatge i Postproducció Edición y Montaje Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
12222 Audiovisual i Educació Sociología del Cine y TV Universidad Complutense de Madrid Espanya octubre-06
11704 Banda Sonora Comunicación Auditiva Universidad Complutense de Madrid Espanya juliol-06
11690 Economia del Sector Audiovisual Empresas de Comunicación Universidad Complutense de Madrid Espanya juliol-06
11686 Deontologia Professional Ética y Deontología de la Imagen Universidad Complutense de Madrid Espanya juliol-06
11694 Teoria de la imatge Análisis de la Imagen Universidad Complutense de Madrid Espanya juliol-06

11698

Polítiques de Programació Programación de Radio y TV Universidad Complutense de Madrid Espanya juliol-06
11700 Teoria de la cultura de masses Semiótica de la Comunicación de masas Universidad Complutense de Madrid Espanya juliol-06
11738  Art i Noves Tecnologies Videoarte y Cine Experimental Universidad Complutense de Madrid Espanya gener-09 
11729 Taller de Realització i Producció Gèneres Ficció Cinematogràfica Dirección Cinematográfica Universidad Complutense de Madrid Espanya gener-09 
12236 Taller de Nous Formats Radiofònics Realización Radiofónica Universidad Complutense de Madrid Espanya gener-09 
11716  Taller de Guionatge de Gèneres Cinematogràfics Guión de Cine Universidad Complutense de Madrid Espanya gener-09 
11685 Dret de la Informació  Derecho de la Información Universidade de Santiago de Compostela Espanya gener-09
11686 Deontologia Professional 
11700  Teoria de la Cultura de Masses  Programación, Audiencias y Recepción  Universidade de Santiago de Compostela  Espanya  gener-09
11698 Polítiques de Programació
11696  Direcció Cinematogràfica Dirección e Interpretación  Universidade de Santiago de Compostela  Espanya  gener-09
11723 Taller de Direcció d'Actors
11716 Taller de Guiónatge de Gèneres Cinematogràfics Guión e Edición AV  Universidade de Santiago de Compostela  Espanya  gener-09
11717 Taller de Guiónatge de Gèneres de l'Espectacle TV
11697  Muntatge i Postproducció
11702   Disseny Videogràfic
11687  Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisual Estructura del Sistema AV   Universidade de Santiago de Compostela  Espanya  gener-09
11733  Disseny de Producció
12235   Pressupostos i Models Financers
11688   Narrativa Audiovisual Narrativa AV  Universidade de Santiago de Compostela  Espanya  gener-09
11691  Taller de Guionatge
11703   Direcció Artística Dirección Artística  Universidade de Santiago de Compostela  Espanya  gener-09
12219  Taller d'Il·luminació
11742  Seminari d'Anàlisi de Directors Audiovisuals Cine de Autor  Universidade de Santiago de Compostela  Espanya  gener-09
12230  Teories del Cinema
11730 Taller de Realització i Producció de Gèneres Documentals Documentary Film Boston College Estats Units juliol-06
11716 Taller de Guionatge dels Gèneres Documentals The Craft of Writing Boston College Estats Units juliol-06
11692 Taller de Realització de Televisió Studio Television Production Boston College Estats Units juny-10
11726 Taller de Realització i Producció dels Gèneres de Ficció Televisiva Studio Television Production Boston College Estats Units juny-10
11739 La Persuació Comunicativa Public Relations Boston College Estats Units juny-10
11686 Deontologia Professional Public Relations Boston College Estats Units juny-10
11698 Polítiques de Programació Broadcast Programming and Promotion Boston College Estats Units juny-10
11710 Investigació d'Audiències Broadcast Programming and Promotion Boston College Estats Units juny-10
11673 Introducció al Guionatge Seminario: Estrategia para la Escritura Cinematográfica Boston College Estats Units juny-10
11729 Taller de Realització i Producció de Gèneres de Ficció Cinematogràfica Working Cinematographer Boston College Estats Units març-11
13472 Llengua Anglesa: Recursos Expressius Speaking on Ideas that Matter Univ. of Denver Estats Units gener-13
11697 Muntatge i Postproducció Digital Video Editing Tampere Polytechnic Finlàndia juny-05
11725 Taller d'Expressió Multimèdia Nonlinear Scriptwriting and Interactive Design Tampere Polytechnic Finlàndia juny-05
11691 Taller de Guionatge Drama Goes Digital Workshop Tampere Polytechnic Finlàndia juny-05
12235 Pressupostos i Models Financers European Media Scene Tampere Polytechnic Finlàndia juny-05
11689 Producció d'Audiovisuals Media Convergente in the 21st. Century Tampere Polytechnic Finlàndia juny-05
11745 Audiovisual Interactiu Screen Layout for Interactiu Media and Interface Design Tampere Polytechnic Finlàndia abril-04
11690 Economia del Sector Audiovisual Media Convergence in the 21 st. Century Tampere Polytechnic Finlàndia abril-04
11692 Taller de Realització de Televisió Multicamera Production Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11696 Direcció Cinematogràfica Multicamera Production Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11717 Taller de Guionatge de Gèneres de l'Espectacle Televisiu Multicamera Production Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11219 Taller d'Il·luminació Art Ptohography Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11703 Direcció Artística Art Ptohography Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
12221 Estètica de la Representació Art Ptohography Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11694 Teoria de l'Imatge Art Ptohography Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11718 Taller de Guionatge de Gèneres Documentals Documentary Project Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11730 Taller de Realització i Producció dels Gèneres Documentals Documentary Project Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11697 Muntatge i Postproducció Video Techniques and Expression Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11725 Taller d'Expressió: Multimèdia DVD-Video Project Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11745 Audiovisual Interactiu DVD-Video Project Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11702 Disseny Videogràfic DVD-Video Project Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
12235 Pressupostos i Models Financers Media Culture Studies Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11689 Producció d'Audiovisuals Media Culture Studies Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
12230 Teories del Cinema Analysis of Film Dramaturgy Tampere Polytechnic Finlàndia juny-10
11686 Deontologia Professional Art Management Tampere Polytechnic Finlàndia març-11
11704 Banda Sonora Animation 2 Tampere Polytechnic Finlàndia març-11
11698 Polítiques de Programació Media Culture Studies Tampere Polytechnic Finlàndia març-11
11690 Economia del Sector Audiovisual Project Management Tampere Polytechnic Finlàndia desembre-11
11694 Teoria de la Imatge Print Design Tampere Polytechnic Finlàndia desembre-11
11740 Història del Còmic Print Design Tampere Polytechnic Finlàndia desembre-11
11745 Audiovisual Interactiu Web Expression Tampere Polytecnhic Finlàndia desembre-11
11697 Muntatge i Postproducció Fiction Montage Universitat de Bordeus III - M. de Montaigne França juny-05
11704 Banda Sonora Fiction Son Universitat de Bordeus III - M. de Montaigne França juny-05
11702 Disseny Videogràfic Atelier Video/Lumiere/Son Universitat de Bordeus III - M. de Montaigne França juny-05
11733 Disseny de Producció Fiction Suivi Dossier de Production Universitat de Bordeus III - M. de Montaigne França juny-05
11669 Tècniques d'Expressió Audiovisual Réalisation et Production Audiovisuelle Universitat de Bordeus III - M. de Montaigne França abril-04
11682 Taller d'Expressió: Disseny (pla antic) Artsgraphiques & Infographique Universitat de Bordeus III - M. de Montaigne França  
12217 Taller d'Expressió:
Disseny Gràfic
Artsgraphiques & Infographique Universitat de Bordeus III - M. de Montaigne França  
12219 Taller d'Il·luminació Atelier Image et Lumière Universitat de Bordeus III - M. de Montaigne França abril-04
11698 Polítiques de Programació Audience et Programation Universitat de Bordeus III - M. de Montaigne França abril-04
11695 Història dels Gèneres Generes Audiovisuels Universitat de Bordeus III - M. de Montaigne França abril-04
11694 Teoria de la Imatge Sémiologie de l'Image en Séquence-Analyse de l'Image en Séquence Universitat de Bordeus III - M. de Montaigne França abril-04
12234 Literatura i Expressió Audiovisual Cinéma et Littérature: certaines tendances de l'adaptation Université de la sorbonne Nouvelle (París III) França  
11690 Economia del Sector Audiovisual Economie de l'Audiovisuel Université de la sorbonne Nouvelle (París III) França juny-10
11685 Dret de la Informació Droit de l'Information Université de la sorbonne Nouvelle (París III) França juny-10
12221 Estética de la Representació Esthétique Université de la sorbonne Nouvelle (París III) França juny-10
11692 Taller de Realització de TV Practiques Des Arts Du Spectacle 2 Université de la sorbonne Nouvelle (París III) França juny-10
11726 Taller de Realització i Producció dels Géneres de Ficció Televisiva Practiques Des Arts Du Spectacle 2 Université de la sorbonne Nouvelle (París III) França juny-10
12673 Teories del Cinema Cinema: Histoire et Thèories Du Cinéma Analyse de Films Université de la sorbonne Nouvelle (París III) França juny-10
11687  Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals Geopolitiques de l'Information et de la Communication  Université de la sorbonne Nouvelle (París III)  França  gener-09
13473 Indústries Culturals 
11690 Economia del Sector Audiovisual Communication Géstion  Université de la sorbonne Nouvelle (París III)  França  gener-09
11700 Teoria de la Cultura de Masses  Sociologie de l'Espace Publique  Université de la sorbonne Nouvelle (París III)  França  gener-09
11739 La Persuasió Comunicativa  Marketing et Communication  Université de la sorbonne Nouvelle (París III)  França  gener-09
11694  Teoria de la Imatge Psycologie de la Communication   Université de la sorbonne Nouvelle (París III)  França  gener-09
12222 Audiovisual i Educació Pratiques de Formation: La Communication Pedagogique  Université de la sorbonne Nouvelle (París III)  França  gener-09
11736  Didàctica de la Imatge
11691 Taller de Guionatge Techniques de Rédaction Professionnelle  Université de la sorbonne Nouvelle (París III)  França  gener-09
11710 Investigació d'Audiències  Les Médias et L'Indifférence  Université de la sorbonne Nouvelle (París III)  França  gener-09
12234  Literatura i Expressió Audiovisual Culture Générale et Communication   Université de la sorbonne Nouvelle (París III)  França  gener-09
11686 Deodontologia Professional  Médiatisation de l'Événement: Étude Du Cas  Université de la sorbonne Nouvelle (París III)  França  gener-09
12232  Ideació de Nous Formats Televisius Cultural And Gender Studies   Université de la sorbonne Nouvelle (París III)  França  gener-09
11690 Economia del Sector Audiovisual Culture Française I Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) França desembre-11
11700 Teoria de la Cultura de Masses Culture Française II Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) França desembre-11
11704 Banda Sonora Histoire des Formes Filmiques Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) França desembre-11
12218 Models de Posada en Escena Histoire des Formes Filmiques Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) França desembre-11
12221 Estètica de la Representació Esthétique du Cinéma et de l'Audiovisuel Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) França desembre-11
11742 Taller de Guionatge de Gèneres Documentals Analyse et Pratique du récit Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) França desembre-11
12230 Teories del Cinema Approche méthodologique du texte Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) França desembre-11
11693 Taller de Realització de Ràdio  Communication: Options Atelier Radio Université de la sorbonne Nouvelle (París III) França gener-09
12236 Taller de Nous Formats Radiofònics
12230 Teories del Cinema Analyse Filmique Université Paris-Denis Diderot  França gener-09
13383 Tendències del Cinema Contemporani
11695 Història dels Géneres Audiovisuals  Notion de Genere  Université Paris-Denis Diderot  França  gener-09 
11716  Taller de Guionatge de Gèneres Cinematogràfics
12221 Estètica de la Representació Histoire Et Esthétique du Ciné 2 Université Paris-Denis Diderot  França gener-09
11688 Narrativa Audiovisual Étude de la Dramaturgie  Université Paris-Denis Diderot  França  gener-09
13474 Primitiu, Clàssic i Modern Histoire Du Cinéma Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
12673 Aula de Cinema Histoire Du Cinéma Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11694 Teoria de la Imatge Notion De Genere Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11716 Seminari d'Anàlisi i Investigació dels Gèneres de Ficció Cinematogràfica Notion De Genere Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
16688 Narrativa Audivisual Historie Et Esthetique Du Cinema 2: Le Point de Vue Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
12234 Literatura i Expressió Audiovisual Etude de la Dramaturge Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11705 Seminari d'Anàlisi i Investigació dels Gèneres de Ficció Televisiva Etude de la Dramaturge Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11689 Producció d'Audiovisuals Poetique Du Film Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11700 Teoria de la Cultura de Masses Histoire Et Esthetique Du Cinema Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11687 Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals Histoire Et Esthetique Du Cinema Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11703 Direcció Artística Bloc Scénario. Atelier Et la Forme de l'Espace Et du Temps Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
12219 Taller d'Iluminació Bloc Atelier/Histoire De la Lumiere Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11704 Banda Sonora Bloc Atelier/Histoire Du la Lumiere Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11691 Taller de Guionatge Ensegnement Fondamental Analyse Filmique 2 Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
12230 Teoria del Cinema Analyse Filmique 3 Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11742 Seminari d'Analisi de Directors Audiovisuals Etude d'Une Thematique: Le Cinema a la 1ere Personne Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
12221 Estètica de la Representació Cinéma-Esthetique Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11742 Seminari d'Anàlisi de Directors Audiovisuals Une Poétique de l'Hybridation: Pedro Almodóvar Université Paris-Denis Diderot França març-11
11704 Banda Sonora Mise en Scéne du Son au Cinema Université Paris-Denis Diderot França març-11
11690 Economia del Sector Audiovisual L'Histoire du Cinéma: une Histoire de Vues et de Regards Université Paris-Denis Diderot França març-11
11698 Polítiques de Programació Histoire du Cinéma: une Période Université Paris-Denis Diderot França març-11
11694 Teoria de la Imatge Analyse du Film Université Paris-Denis Diderot França març-11
11700 Teoria de la Cultura de Masses Fle Lexique-S1 Université Paris-Denis Diderot França març-11
12231 Guionatge i Disseny d'Interactius Interactive Media Management Hogeschool Inholland Holanda juny-04
11698 Polítiques de Programació Television Managment Hogeschool Inholland Holanda març-11
11700 Teoria de la Cultura de Masses Customer Relations Managment Hogeschool Inholland Holanda març-11
11704 Banda Sonora Music Management Hogeschool Inholland Holanda març-11
11725 Taller d'Expressió Multimèdia Event Management Hogeschool Inholland Holanda març-11
11686 Deontologia Professional Business Ethics and Communication Hogeschool Inholland Holanda març-11
11690 Economia del Sector Audiovisual Financial Management Hogeschool Inholland Holanda març-11
11700 Teoria de la Cultura de Masses Event Productions Hogeschool Inholland Holanda desembre-11
11690 Economia del Sector Audiovisual Event Productions Hogeschool Inholland Holanda desembre-11
11686 Deontologia Artist Management Hogeschool Inholland Holanda desembre-11
11698 Polítiques de Programació Artist Management Hogeschool Inholland Holanda desembre-11
11690 Economia del Sector Audiovisual Bloc Atelier/Economie de la Producition Audiovisuelle Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11685 Dret de la Informació Bloc Atelier/Economie de la Producition Audiovisuelle Université Paris-Denis Diderot  França juny-10
11668 Estructures Socioeconòmiques Social and Economic Studies Universitat de la Ciutat de Dublín Irlanda  
11686 Deontologia Professional Etica della Comunicazione Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia octubre-06
11742 Seminari d'Anàlisi dels Directors Audiovisuals Storia del Cinema Italiano Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia octubre-06
13383 Tendències del Cinema Contemporani Filmologia Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia octubre-06
11691 Taller de Guionatge Teoria e Tecnica della Scneggiatura Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11689 Producció d'Audiovisuals Produzione Cinematográfica Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11688 Narrativa Audiovisual Tecniche e Linguaggi del Cinema Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11742 Seminari d'Anàlisi Directors d'Audiovisuals Cinema Americano Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11694 Teoria de la Imatge Teoria e Interpretazione del Film Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11692 Taller de Realització de TV Forme della Serialitá Televisiva Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11723 Taller de Direcció d'Actors Storia della Recitazione Cinematográfica Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
12219 Taller d'Il·luminació Laboratorio Di Audiovisi Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11703 Direcció Artística Laboratorio Di Audiovisi Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11697 Muntatge i Postproducció Laboratorio Di Audiovisi Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11696 Direcció Cinematogràfica Laboratorio Di Audiovisi Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11705 Seminari d'Anàlisi i Investigació Gèneres Ficció Televisiva Seminario Metodologico Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11704 Banda Sonora Laboratorio Di Musica Strumentale Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia juny-10
11698 Polítiques de Programació Crítica Cinematografica Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia desembre-11
11740 Història del Còmic Crítica Cinematografica Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia desembre-11
11690 Economia del Sector Audiovisual Teoria e Tecnica della Sceneggiatura Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia desembre-11
11704 Banda Sonora Cinema e Risorgimento Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia desembre-11
11686 Deontologia Professional Giornalismo Culturale Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia desembre-11
11700 Teoria de la Cultura de Masses Giornalismo Culturale Università degli Studi di Roma La Sapienza Itàlia desembre-11
12220 Audiovisual Digital Cinema e Media Electtronici Università degli Studi di Roma Tre Itàlia octubre-06
12221 Estètica de la Representació Estetica del Cinema Università degli Studi di Roma Tre Itàlia octubre-06
12221 Estètica de la Representació Seminario de Videoproiezione Università degli Studi di Roma Tre Itàlia setembre-05

11685

 

 

11687

Dret de la Informació

 

 

Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals

Diritto della Communicazione e delle Informazione I

Diritto della Communicazione e delle Informazione II

Università degli Studi di Roma Tre Itàlia setembre-05
11723 Taller de Direcció d'Actors Teoria dell'Atore I Università degli Studi di Roma Tre Itàlia setembre-05
12230 Teories del Cinema Metodologie di Analisi del Film Università degli Studi di Roma Tre Itàlia setembre-05
11688 Narrativa Audiovisual Laboratorio di Scenneggiatura Università degli Studi di Roma Tre Itàlia setembre-05
11742 Seminari d'Anàlisi de Directors Audiovisuals Auditori de Cinema: Jean Renoir Università degli Studi di Roma Tre Itàlia juny-05
12232 Ideació de nous formats televisius Format Producttivi dell'Impresa Multimediale Università degli Studi di Roma Tre Itàlia juny-05
11695 Història dels Gèneres Audiovisuals Linguaggi della Televisione Generalista Università degli Studi di Roma Tre Itàlia juny-05
12221 Estètica de la Representació Teorie dell'Arte e dell'Esperienza Estetica Università degli Studi di Roma Tre Itàlia juny-05
11689 Producció d'Audiovisuals Processo Producttivo de uno Spettacolo Università degli Studi di Roma Tre Itàlia juny-05
11685 Dret de la Informació Diritto delle Comunicazione e delle Informazione I Università degli Studi di Roma Tre Itàlia juny-05
11743 Documental de Creació (Optativa) Cinematografia Documentaria Università degli Studi di Roma Tre Itàlia juliol-04
12234 Literatura i Expressió Letteratura, Arte Visive e Prattichr dello Spettacolo Università degli Studi di Roma Tre Itàlia abril-04
11723 Taller de Direcció d'Actors Pedagogia Teatrale Nel '900 Università degli Studi di Roma Tre Itàlia abril-04
11650 Història del Món Contemporani Storia Contemporanea Università degli Studi di Roma Tre Itàlia maig-02
11686 Deodontologia Professional  Legislazione Cinematografica e Televisiva Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09
11688 Narrativa Audivisual Metodologie di Anàlisi del Film Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09
11690 Economia del Sector Audiovisual Impresa Televisiva e Multimediale Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09
12673 Aula de Cinema Proiezione Film  Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09
11695  Història dels Gèneres Audiovisuals Cultura e Formati Della Televisiva e Della Radio  Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09
11700 Teoria de la Cultura de Masses Analisi Della Comunicazione Pubblica  Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09 
12237  Taller de Projectes Fotogràfics  Storia e Tecniche Della Fotografia  Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09
11685  Dret de la Informació Legislazione Cinematogràfica  Università degli Studi di Roma Tre Itàlia  gener-09
11690 Economia del Sector Audiovisual Sistemi Organizzativi Dello Spettacolo Dal Vivo Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09
12230   Teories del Cinema Momenti e Autori del Cinema Italiano Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09 
12220 Audiovisual Digital  TV e Radio Nella Convergenza Multimediale Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09
11696 Direcció Cinematogràfica  Teorie del Cinema Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09
11687 Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals  Impresa Televisiva e Multimediale  Università degli Studi di Roma Tre Itàlia gener-09
11742 Seminari D'Anàlisi de Directors Audiovisuals  Cinema Italino  Università degli Studi di Roma Tre Itàlia juny-10
12237 Taller de Projectes Fotogràfics  Storia e Critica Della Fotografia  Università degli Studi di Roma Tre Itàlia juny-10
11700 Teoria de la Cultura de Masses  Comunicazione Politica e Opinione Pubblica  Università degli Studi di Roma Tre Itàlia juny-10
11742 Seminari D'Anàlisi de Directors Audiovisuals  Cinema Italino  Università degli Studi di Roma Tre Itàlia juny-10
11690 Economia del Sector Audiovisual Culture e Formati della Televisione e della Radio Università degli Studi di Roma Tre Itàlia desembre-11
11686 Deontologia Professional Etica della Communicazione Università degli Studi di Roma Tre Itàlia desembre-11
11698 Polítiques de Programació Laboratorio di Creazione di Impresa Culturale Università degli Studi di Roma Tre Itàlia desembre-11
11665  Teoria de la Percepció  Psicologia Cognitiva Università degli Studi di Salerno Itàlia   abril-04
11675  Anàlisi del Llenguatge Publicitari  Tecniche della Comunicazione Pubblicitaria Università degli Studi di Salerno Itàlia abril-04 
11743 El Documental de Creació Géneros Cinematográficos: o documentário Universitat de Lisboa Portugal  
11689 Producció Audiovisual Produçao e Realizaçao Televisiva Univ. Nova Lisboa Portugal març-11
11692 Taller de Realització de Televisió Produçao e Realizaçao Televisiva Univ. Nova Lisboa Portugal març-11
11687 Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals Discurso dos Media Univ. Nova Lisboa Portugal març-11
11693 Taller de Realització de Ràdio Atelier do Jornalismo Radiofónico Univ. Nova Lisboa Portugal març-11
12236 Taller de Nous Formats Radiofònics Atelier do Jornalismo Radiofónico Univ. Nova Lisboa Portugal març-11
11688 Narrativa Audiovisual Textualidades Univ. Nova Lisboa Portugal març-11
11740 Història del Còmic Photojournalism: History, Theory and Practice Univ. Nova Lisboa Portugal desembre-11
11745 Audiovisual Interactiu Interactive Media Univ. Nova Lisboa Portugal desembre-11
11743 El Documental de Creació Documentary Production Thames Valley University Regne Unit juliol-06
11716 Taller de Guionatge dels Gèneres Documentals Screenwriting Thames Valley University Regne Unit juliol-06
11672 Teories de la Comunicació   The Approaches to Film: Major Debates In Film Theory  University of Exeter Regne Unit   gener-09
11718 Taller de Guionatge dels Gèneres Documentals
11695  Història dels Gèneres Audiovisuals
11665  Teoria de la Percepció 
12230  Teories del Cinema
13473  Indústries Culturals 
11683 Estils Musicals  French National Cinema  University of Exeter Regne Unit gener-09
11742 Seminari d'Anàlisi de Directors Audiovisuals
11729 Taller de Realització i Producció de Gèneres de Ficció Cinematogràfica
12218 Models de Posada en Escena
12221  Estètica de la Representació
11668   Estructures Socioeconòmiques An Introduction To European Cinemas University of Exeter Regne Unit  gener-09
11669  Tècniques d'Expressió Audiovisual 
11696   Direcció Cinematogràfica
11688  Narrativa Audiovisual
11673 Introducció al Guionatge   Animation  University of Exeter Regne Unit  gener-09
12220  Audiovisual Digital
11697 Muntatge i Postproducció
11680  Anàlisi de la Significació de La Imatge
12215 Taller d'Expressió: Imatge Sintètica 
11725  Taller d'Expressió Multimèdia
11688 Narrativa Audiovisual Approaches To film (II): Major Debates in Film University of Exeter Regne Unit juny-10
11694 Teoria de la Imatge Approaches To film (II): Major Debates in Film University of Exeter Regne Unit juny-10
11687 Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals Transnational Cinemas University of Exeter Regne Unit juny-10
11690 Economia del Sector Audiovisual Transnational Cinemas University of Exeter Regne Unit juny-10
11700 Teoria de la Cultura de Masses Transnational Cinemas University of Exeter Regne Unit juny-10
12221 Estètica de la Representació Transnational Cinemas University of Exeter Regne Unit juny-10
11704 Banda Sonora Introductory Stydio One University of Exeter Regne Unit juny-10
11686 Deontologia Professional Major Debates in Film Theory University of Exeter Regne Unit març-11
11698 Polítiques de Programació Transnational Cinemas University of Exeter Regne Unit març-11
11704 Banda Sonora Transnational Cinemas University of Exeter Regne Unit març-11
11700 Teoria de la Cultura de Masses Popular Cultures And Media Studies

University La Thames Valley

Regne Unit juny-10
11700 Teoria de la Cultura de Masses

Print and Visual Communication

University La Thames Valley Regne Unit març-11
11690 Economia del Sector Audiovisual Directing Fiction University La Thames Valley Regne Unit març-11
11704 Banda Sonora Documentary Production University La Thames Valley Regne Unit març-11
12231 Guionatge i Disseny d'Interactius 3D Animatioin University La Thames Valley Regne Unit març-11
11686 Deontologia Professional 3D Animation University La Thames Valley Regne Unit març-11
12239 Taller d'Interactius en Xarxa Mixed Media Animation University La Thames Valley Regne Unit març-11
11698 Polítiques de Programació Mixed Media Animation University La Thames Valley Regne Unit març-11
11689 Producció d'Audiovisuals Producer's Craft Academy of Performing Arts Film and Television School (Praga) República Txeca juny-06
12219 Taller d' Il·luminació Exponometry and Lighting Academy of Performing Arts Film and Television School (Praga) República Txeca

 

 

11697  Muntatge i Postproducció Editing Theory in Practical Academy of Performing Arts Film and Television School (Praga) República Txeca  gener-09
12236  Taller de Nous Formats Radiofònics Guest Lecture Academy of Performing Arts Film and Television School (Praga) República Txeca  gener-09
11742 Seminari d'Anàlisi de Directors Audiovisuals Master Class Academy of Performing Arts Film and Television School (Praga) República Txeca  gener-09
11691 Taller de Guionatge Script Analysis  Academy of Performing Arts Film and Television School (Praga) República Txeca  gener-09
12230 Teories del Cinema Tools of Directing FAMU-Praga República Txeca març-11
12221 Estètica de la Representació Visual Theory FAMU-Praga República Txeca març-11
11695 Història dels Gèneres Audiovisuals European Film Analysis FAMU-Praga República Txeca març-11
11742 Seminari d'Anàlisi dels Directors Audiovisuals Practical Analysis Directing FAMU-Praga República Txeca març-11
11688 Narrativa Audiovisual Script Analysis FAMU-Praga República Txeca març-11
11743 Documental de Creació History of Documentary Filmmaking FAMU-Praga República Txeca març-11
11694 Teoria de la Imatge Photography and Genius Loci FAMU-Praga República Txeca desembre-11
11686 Deontologia Professional Film and Opera FAMU-Praga República Txeca desembre-11
11698 Polítiques de Programació International Film Marketing FAMU-Praga República Txeca desembre-11
11742 Seminari d'Anàlisi de Directors Audiovisuals Toolfs of Directing FAMU-Praga República Txeca desembre-11
11742 Seminari d'Anàlisi dels Directors Audiovisuals Swedish and European Cinema Stockholm University Suècia octubre-06
12230 Teories del Cinema Swedish and European Cinema Stockholm University Suècia octubre-06
13437 Legislació i Deontologia Professional Comunicación y Legislación Univ. del Pacífico Xile gener-13
11680 Anàlisi de la Significació de la Imatge Lenguaje Visual Pontificia Universidad Católica de Chile Xile octubre-06
11742 Seminari d'Anàlisi dels Directors Audiovisuals Seminario de Cine Pontificia Universidad Católica de Chile Xile juny-10
12230 Teories del Cinema Seminario de Cine Pontificia Universidad Católica de Chile Xile juny-10
11729 Taller de Realització Taller de Ficción Pontificia Universidad Católica de Chile Xile juny-10
11691 Taller de Guionatge Pontificia Universidad Católica de Chile Xile juny-10
11685 Dret de l'Informació Derecho de la Información Pontificia Universidad Católica de Chile Xile juny-10
11686 Deontologia Professional Derecho de la Información Pontificia Universidad Católica de Chile Xile juny-10
11690 Economia del Sector Audiovisual Generación y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales Pontificia Universidad Católica de Chile Xile juny-10
11689 Producció d'Audiovisuals Generación y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales Pontificia Universidad Católica de Chile Xile juny-10
12236 Taller de Nous Formats de Ràdio El sonido como material diseñable

Pontificia Universidad Católica de Chile

Xile març-11
11704 Banda Sonora Pontificia Universidad Católica de  Chile Xile març-11
13383 Tendències del Cinema Contemporani Seminario de Cine Pontificia Universidad Católica de Chile Xile març-11