Si resultes adjudicatari/ària d'una plaça d'intercanvi en alguna de les universitats de l'annex 2.1 de les bases, pots ser beneficiari/ària d'un ajut:

Consulta el Llistat restringit d'universitats elegibles al programa d'ajuts Erasmus+ Internacional.

Imports:

  • 700 euros mensuals
  • 950 euros mensuals + ajut de viatge segons kilometratge si ets becari/ària de règim general al 2023 o amb discapacitat igual o superior al 33%.
  • Es finançarà fins a un màxim de 4 mesos.

Requisits

  1. Ser estudiant de la UPF i estar matriculat en qualssevol dels graus oficials impartits pels centres integrats de la UPF, tant en el moment de la sol·licitud, com en el de gaudi de la beca. 
  2. Haver acceptat l’adjudicació d’una plaça d’intercanvi per al curs 2024-25 per a cursar estudis a una universitat sòcia. 
  3. Disposar d’una nota mitjana de participació en la convocatòria ordinària de mobilitat internacional 2024-25 igual o superior a 6.5 (6.0 per a les Enginyeries) a l’expedient acadèmic de grau a data de la sol·licitud de plaça de mobilitat.

Com i quan sol·licitar l'ajut

La sol·licitud de l'ajut està implícita amb la sol·licitud de la plaça, per tant, no cal fer res, de moment.

El llistat d'adjudicataris/es es publicarà durant el tercer trimestre del curs 2023/24 al web d'estudiar fora. 

Qui n'és l'organisme responsable?

La UPF farà la selecció dels/les estudiants seguint els criteris establerts a les bases i pagarà els ajuts directament als/les beneficiaris/es.

És compatible amb altres beques?

Sí, amb la beca MOBINT i altres ajuts d'entitats alienes a la UPF.