Aquesta relació té caràcter estrictament informatiu atès que les assignatures que s’ofereixen en un curs acadèmic depenen de cada universitat i del seu pla docent.

Reconeixements aprovats des del curs 2020-2021 fins al 2022-2023.

Aquesta taula és informativa, són els reconeixements que s'han aprovat en els últims 3 cursos acadèmics. Això no significa que no se'n puguin fer d'altres segons l'oferta de cada universitat i l'interès que pugui tenir cada estudiant.