El procés d’admissió al programa de doctorat en Comunicació comença amb la preinscripció i la presentació de la pròpia candidatura en una de les dues convocatòries anuals (normalment, gener/febrer i març/abril). Es recomana contactar amb el grup de recerca més proper al projecte que es vol desenvolupar abans de fer la preinscripció.

Cada candidat/a haurà de presentar una proposta de recerca, que serà valorada per la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) amb la resta de la documentació aportada (expedient acadèmic i cartes de recomanació).

En cas de ser seleccionat/da, el candidat/a haurà de matricular-se al corresponent programa de doctorat.