El programa de doctorat en Comunicació respecta una sèrie de sistemes interns i  recomanacions externes de qualitat: