El programa de doctorat en Comunicació està regulat per una sèrie de normatives internes i externes: