Durant els tres anys del programa de Doctorat en Comunicació, els doctorands han de realitzar una sèrie d'activitats formatives.

 

ACTIVITATS FORMATIVES

 

CURS 2020-2021

Excepcionalment i per causa de l'actual situació sanitària, totes les activitats del primer trimestre del Doctorat (setembre-desembre 2020) es realitzaran en format ONLINE (no presencial)

 

CURS 2019-2020

 

CURS 2018-2019

 

CURS 2017-2018

 

CURS 2016-2017

 

CURS 2015-2016