Durant els tres anys del programa de Doctorat en Comunicació, els doctorands han de realitzar una sèrie d'activitats formatives.

 

ACTIVITATS FORMATIVES

CURS 2020-2021

 

CURS 2019-2020

 

CURS 2018-2019

 

CURS 2017-2018

 

CURS 2016-2017

 

 

 

 

CURS 2015-2016