L'objectiu del doctorat en Comunicació és formar investigadors i investigadores de nivell internacional en els camps principals de la comunicació i en relació amb altres disciplines properes de les ciències socials i les humanitats. Aquest programa condueix a l'elaboració i a la defensa de la tesi doctoral, un procés que finalitza amb l'obtenció del títol de doctor.

  • Durada: tres anys a temps complet.
  • Activitat formatives: presencials i obligatòries, al llarg dels tres anys.
  • Idiomes: les activitats formatives s’ofereixen en castellà, català o anglès, amb una presència creixent d’aquesta última llengua.

Les tesis s’emmarquen dintre de les línies de recerca de cada grup. Respecte de la formació, es desenvolupa al voltant dels grups de recerca del Departament de Comunicació, en col·laboració amb grups i departaments d'altres universitats nacionals i internacionals, així com amb empreses i institucions del sector.

El programa de doctorat en Comunicació està integrat a l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra i, com la resta dels programes de doctorat de la UPF, ha obtingut l’acreditació “En progrés d’excel·lència” (la més alta possible) de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) de Catalunya.