Parc de Recerca Biomèdica (PRBB)

Parc de Recerca Biomèdica (PRBB)

  • Any: 2006
  • Arquitectes: Manuel Brullet i Albert de Pineda

Aquest edifici, inaugurat l'any 2006, té una complexa geometria, bàsicament el·líptica, amb estructura perimetral inclinada. Està sostingut per 110 tensors metàl·lics per planta: el 40% de l'estructura s'aguanta des del sostre, mentre que la resta ho fa pels nuclis centrals de formigó. La façana està coberta per cedre roig, que controla la incidència de la llum i del sol, alhora que n'agilitza l'estructura. Malgrat que només un 18% de la façana està coberta de fusta, dóna la sensació que ho estigui completament. Per produir energia, un conjunt de plaques solars cobreixen el sostre.