A la UPF hi ha quatre establiments de restauració ubicats en els campus de la Ciutadella, del Poblenou i del Mar. Tots ells estan gestionats per l'empresa Unicantina 2006, SLU (nom comercial Universitas). 

La missió d'aquests establiments és oferir, a tota la comunitat universitària (estudiants, professorat i personal d'administració i serveis), un servei de qualitat basat en els paràmetres d'higiene, sanitat, nutrició, gastronomia i atenció al client segons les seves necessitats.

En aquest sentit, el Servei d'Infraestructures i Patrimoni (SIP) de la Universitat Pompeu Fabra té la funció de supervisar les activitats de l'empresa concessionària de la UPF, Unicantina, de dur a terme el control de qualitat i la gestió del servei així com de vetllar pel compliment de totes les condicions previstes en el corresponent contracte administratiu.