Campus de la Ciutadella

Aules d’estudi

A banda de les aules d’estudi de la Biblioteca/CRAI, les aules d’informàtica romanen obertes per als estudiants durant tot el curs acadèmic, sempre que no estiguin ocupades per l’activitat lectiva.

En període d’exàmens s’habiliten addicionalment algunes aules de Jaume I (edifici 20), Roger de Llúria (edifici 40) o Ramon Turró (edifici 13) com a aules d’estudi, que també estan obertes durant el cap de setmana.

Es pot consultar aquesta informació a les entrades dels edificis.

Sala d’estudiants

Està situada al despatx 40.S31 de l’edifici Roger de Llúria.

Aquest espai disposa de microones i de taules i cadires, que poden ser utilitzats pels estudiants del campus lliurement.

Campus del Poblenou

Aules d’estudi

A banda de les aules d’estudi de la Biblioteca/CRAI, les aules de les plantes soterrani i baixa de l'edifici Roc Boronat 52 (dotades d'endolls a cada taula) i les aules d’informàtica de l’edifici Tallers estan obertes perquè els estudiants les utilitzin durant tot el curs acadèmic, sempre que no estiguin ocupades per l’activitat lectiva.

També a l’edifici Tallers, les zones de cotreball, atri i pluja d’idees disposen d’espais i equipament d’ús lliure per a tots els usuaris.

A més, en període d’exàmens s’habiliten algunes aules de l'edifici Roc Boronat 52 com a aules d’estudi, que també estan obertes durant el cap de setmana.

Finalment, els estudiants disposen de l’Espai d’Estudiants (52.P01) per al seu ús lliure.

Campus del Mar

Aules d’estudi

L’aula d’estudi 61.306 està oberta tot el dia. Disposa de microones perquè pugui utilitzar-se també com a menjador.

Cada dia s'habiliten, de 13.00 a 20.00 hores, tres aules més com a sales d’estudi i menjador. Es pot consultar aquesta informació en el llistat penjat a les portes de l’aula 61.306 i a les pantalles electròniques dels vestíbuls centrals.

Excepte quan hi hagi reserves per a activitats, es poden utilitzar com a sales d’estudi les aules 61.102-104, 61.106-108 i 61.110-112.