Què fem si trobem un objecte perdut?

Si es troba un objecte perdut cal dur-lo a la recepció del campus on s'ha trobat.

 

Què passa amb l'objecte trobat?

  • Quan un objecte permeti identificar-ne el propietari, la Direcció de Campus intentarà posar-s'hi en contacte perquè passi a recollir-lo.
  • Qualsevol objecte que contingui menjar o restes orgàniques s'ha de llençar al cap de 48 hores com a residu orgànic.
  • No es consideren objectes trobats els apunts -grapats o sense grapar-, que s'han de guardar a la recepció durant el trimestre en curs i s'han d'eliminar un cop transcorregut el període lectiu corresponent.

 

Què hem de fer si hem perdut un objecte?

  • Per demanar la devolució d'un objecte perdut cal omplir i enviar aquest formulari.
  • Per poder retirar un objecte cal que el seu propietari presenti el DNI, el passaport o el carnet de conduir, que faci una breu descripció de l'objecte i que indiqui el lloc i la data aproximada en què el va perdre. Si la persona que ve a recollir un objecte no és el seu propietari, cal que aquesta persona aporti una autorització del titular de l'objecte i que hi adjunti una fotocòpia del seu DNI. Un cop realitzat el lliurament de l'objecte, cal registrar aquest fet en el programa.

 

Quin és el termini per reclamar un objecte?

Els objectes trobats s'han de conservar durant tres mesos. Un cop transcorregut aquest termini sense que un objecte hagi estat reclamat, la Universitat en farà l'ús que consideri oportú, segons la tipologia de l'objecte.

 

Què passa amb els objectes que no es reclamen?

Als objectes perduts es guarden durant 3 mesos i després es venen al Mercat d’Objectes Trobats, projecte impulsat pel CEUPF. Els diners obtinguts van destinats al Fons d’Ajuts a l’Estudiant.