Campus de la Ciutadella

Les trobaràs repartides per tots els edificis del campus. Hi ha cartelleres d’informació general o específica de la Universitat o dels estudis.

A més, els estudiants disposen de cartelleres que poden utilitzar lliurement al pati de Jaume I (edifici 20).

Campus del Poblenou

Les trobaràs repartides per tots els edificis del campus. Hi ha cartelleres d’informació general o específica de la Universitat o els estudis.

A més, els estudiants disposen de cartelleres que poden utilitzar lliurement a l’edifici Tallers i a l'edifici Roc Boronat 52.

Campus del Mar

Les cartelleres d’informació general o específica de la Universitat o dels estudis estan situades a la primera i segona plantes de l’edifici Dr. Aiguader.

A més, els estudiants disposen de cartelleres que poden utilitzar lliurement en els tres vestíbuls centrals i en l’escala principal de l’edifici.

Si es vol reforçar una activitat, us heu d’adreçar a la Secció de Serveis Generals (despatx 61.214) per sol·licitar les banderoles on enganxar els cartells.