El Parc de Recerca UPF

El Parc de Recerca UPF va néixer amb la voluntat de posicionar-se de forma destacada en el mapa de la investigació i la transferència de coneixement en l'àmbit de les ciències socials i de les humanitats, aglutinant en un únic espai grups d'investigació universitaris, centres mixtes de rellevància internacional i prestigioses institucions.

La UPF s'ha compromès en la creació d'aquest espai físic comú que potencia la interrelació de tota aquesta massa crítica de coneixement i que aspira a esdevenir un pol de recerca de referència a Europa.

La convivència en un mateix espai de centres i grups especialitzats en diferents disciplines permet abordar des de múltiples perspectives temes d'interès social, com el disseny d'institucions i mercats, política monetària i fiscal,  mercat laboral i atur, finances, estratègia i  racionalitat, polítiques de dependència, igualtat, educació, immigració i salut. Les línies de recerca que es derivin d'aquestes sinèrgies proporcionaran un millor enteniment dels mecanismes socials i, per tant, hauran de servir de guia tant per a la implementació de polítiques públiques com per a la presa de decisions en l'àmbit econòmic i social.

El Parc té com a objectiu promoure la recerca d'excel·lència en connexió amb les necessitats de l'entorn socioeconòmic. Des del juliol del 2008 el Parc disposava ja d'un primer edifici, el Mercè Rodoreda 23, on es van instal·lar centres de reconegut prestigi internacional. El segon edifici, inaugurat al novembre del 2014, està interconnectat amb el primer i forma amb aquest una unitat d'actuació científica, en la mesura en què hi ha una interrelació entre els grups de recerca i de transferència de tots dos edificis.

Com en altres àmbits de coneixement, en les ciències socials i en les humanitats també la potenciació del postgrau també hi té un paper cabdal. És en l'entorn del doctorat i dels postdoctorats on s'estimulen les noves idees, on es fa, es presenta i es discuteix la recerca de frontera, i on s'inicien línies de recerca innovadores. Els recercadors i els estudiants de doctorat en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats necessiten espais de treball individual i col·lectiu, sales de seminaris, aules i laboratoris on puguin desenvolupar la seva recerca, presentar-la i discutir-la, i on puguin compartir el seu treball amb altres recercadors. 

Per poder desenvolupar com cal aquestes activitats s'han habilitat espais adients, especialment pensats per a aquestes tasques. Per això les aules tenen forma d'amfiteatre, un format molt adequat per a la realització de tallers o per a la impartició de seminaris o sessions especials de professors convidats, que fomenta alhora la interacció entre els estudiants de postgrau i el professor. També s'han adequat espais de dimensions més reduïdes per a les discussions en grups petits i sales de treball de diverses capacitats, per als diferents grups de postgrau i doctorat lligats als centres i grups de recerca de la UPF que formen part del Parc de Recerca UPF. El Parc disposa així mateix d'un laboratori orientat a l'experimentació econòmica, a l'estudi del comportament humà, tant individual com col·lectiu, i al disseny d'institucions.

 

Descripció de l'edifici

Edifici Mercè Rodoreda 1L'espai és un conjunt de tres edificis de recerca situats en el solar ocupat originàriament per habitatges militars situats al llarg del carrer Wellington: Mercè Rodoreda 23 i 24 i la Fundació Pasqual Maragall per a l'Estudi de l'Alzheimer (l'entrada en funcionament d'aquest darrer està prevista per al mes de gener del 2016). El projecte arquitectònic és obra de Juan Navarro Baldeweg.

El primer edifici, Mercè Rodoreda 23, de 3.592 metres quadrats, va ser el primer que l'arquitecte va realitzar a Barcelona. Consisteix en un edifici de sis plantes unides de dues en dues per mitjà de rampes que es tanquen a mesura que s'avança en alçària. A tocar hi ha unes zones d'estar que permeten una contemplació controlada de l'exterior. Un joc de llums i ombres provocat per una sèrie de persianes para-sol amenitzen l'espai, alhora que controlen la radiació solar. A la tercera planta hi ha una passarel·la envidriada que enllaça el nou edifici amb Jaume I.

Pel que fa a l'ús de Mercè Rodoreda 23, es destina a noves iniciatives de recerca tant internes com externes en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats, mentre que a la tercera i la quarta plantes s'hi instal·larà el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), un institut de recerca patrocinat per la UPF i la Generalitat de Catalunya; el Centre de Recerca en Economia de la Salut (CRES), i la Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE).

Mercè Rodoreda 24 és un edifici de recerca de 8.685 metres quadrats de superfície per al desplegament i la consolidació del Parc de Recerca UPF en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats. Consta de soterrani, planta baixa i cinc plantes, i està interconnectat amb el primer planta a planta, de manera que forma amb aquest una unitat funcional. Disposa, entre d'altres, dels espais següents: sala polivalent, sales de reunions i de treball en grup, seminaris, despatxos per a investigadors i centres de recerca i espais de relació i socialització.

Els grups, centres i institucions de recerca que acull aquest espai són els següents:

 

Ressenya arquitectònica de Juan Navarro Baldeweg, en referència a Mercè Rodoreda 24

Edifici Mercè Rodoreda 2Aquest projecte segueix la pauta d'ordenació urbana que en el seu dia es va proposar en la presentació de les idees del concurs per a tota l'illa de cases, l'any 1996. La proposta, que va resultar ser la guanyadora, definia una ordenació en tres mòduls connectats que creaven una molt lleugera concavitat cap al parc de la Ciutadella per una reculada de la seva peça central i per una inflexió angular dels plànols corresponents a les façanes de les peces en els extrems.

L'edifici inaugurat al novembre del 2014 correspon al mòdul central, el de major grandària, que se separa dels altres dos per uns estrets patis oberts cap al carrer Wellington, en els quals s'han posat uns para-sols de color que forcen el diàleg entre les peces i que animen visualment aquests àmbits connectius, alhora que serveixen de filtre solar.

A un costat d'aquest edifici central es troba, a l'extrem occidental de l'illa de cases, la seu inaugurada l'any 2008. L'edifici, encara en construcció a l'extrem oriental, acollirà la Fundació Pasqual Maragall per a la investigació de l'Alzheimer. L'illa de cases està constituïda, per tant, per tres edificis dedicats a la recerca científica que creen un conjunt unitari de mòduls amb les seves imatges diferenciades, encara que concebuts formalment amb caràcter complementari. El mòdul situat a l'extrem occidental és una caixa de vidre platejada i lluent amb una de les seves cares protegida per para-sols vermells. A l'altre extrem el cos construït ofereix una imatge molt diferent, ja que la seva estructura, disposada perimetralment, articula fortament el seu volum i abraça unes façanes de vidre platejades i transparents.

El projecte d'execució del mòdul central data de l'any 2011. L'edifici té una façana cap al parc de la Ciutadella de doble pell. L'embolcall extern, d'alumini lacat en blanc, deixa grans obertures rectangulars que permeten la visió i, a la vegada, protegeixen i matisen el fort assolellament. Aquests espais estan lliures dels detalls habituals, corresponents a les finestres que s'oculten darrere. Aquesta màscara proporciona a l'edifici un embolcall de lluminositat inalterable i juga, en una imatge alegra, amb els elements filtrants vermells i verds dels patis oberts entre els mòduls. Cap al carrer interior que limita l'edifici el tancament es resol d'una manera més convencional, amb una façana de grans finestres, l'orientació de les quals fa que no requereixin una especial protecció solar, i elements modulars d'alumini de tipus composite, també lacats en blanc.

Aquest edifici acull el seu programa funcional en cinc plantes sobre rasant, més un àtic i una planta subterrània. El programa d'oficines individuals per a investigadors i aules es distribueix en les plantes sobre rasant. Una àrea vestibular comuna cap a l'oest allotja una escala oberta que connecta totes les plantes. Gràcies a la transparència de la façana que envolta aquest espai, els para-sols vermells del mòdul occidental s'incorporen visualment a l'edifici. Aquesta zona vestibular oberta en vertical correspon a àrees comunes de descans. S'aconsegueix, d'aquesta manera, un gran espai que unifica les diverses activitats del centre.

Un àmbit d'especial valor és el de la sala d'actes i gran sala de reunions, que pot acomodar unes cent seixanta persones en format d'amfiteatre i unes cinquanta en posició de sala de reunions. La infiltració de la llum natural s'ha cuidat a tot l'edifici, inclosa aquesta sala d'actes i reunions, situada al soterrani. La resta del soterrani disposa d'espais d'activitats comunes, com seminaris i aules polivalents, ben il·luminats per patis de llum que travessen verticalment el forjat de la cota zero.

L'edifici ofereix una imatge atractiva i formalment variada tant des de la visió esbiaixada que se n'obté des del carrer Wellington com vist a distància, des del parc de la Ciutadella.