Història

En el solar en el qual es troba l'actual edifici, anteriorment s'hi aixecaven dos pavellons de l'Hospital del Mar: l'un destinat als malalts de poliomelitis, a rehabilitació i a residència d'infermeres; l'altre, als serveis administratius, organitzats al voltant d'un pati que havia funcionat com a accés al centre.

L'edifici, que tanca el complex integrat per l'Hospital del Mar, s'havia construït l'any 1991, aprofitant la celebració dels jocs olímpics de 1992, per acollir les instal·lacions de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM), que va ser acreditat pel Comitè Olímpic Internacional (COI) com a laboratori antidopatge. La resta dels espais estaven buits, perquè mai no s'havien concretat les diverses propostes d'instal·lar-hi algun equipament científico-sanitari, com ara l'Agència Europea del Medicament.

Els arquitectes de la construcció van ser Carles Buixadó i Joan Margarit.

L'edifici Dr. Aiguader, amb un total de 12.494 metres quadrats, consta de soterrani, planta baixa i tres plantes, més una darrera planta d'instal·lacions i maquinari. L'aulari, els passadissos i vestíbuls de les plantes 1a., 2a. i 3a. son d'ús compartit per a tots els estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF, la Facultat de Medicina de la UAB i l'Escola Superior d'Infermeria del Mar, així com la cafeteria i la biblioteca, situades a la planta baixa. L'espai s'organitza a través d'un cos estret de 10 metres d'amplada i 140 de llarga, diposat al llarg d'un arc de circumferència i sobre l'eix dels pavellons que configuren les sales de l'hospital.

Rehabilitació

La rehabilitació de l'edifici per a usos universitaris data de 1998, any en què va passar a acollir els nous estudis de Biologia de la UPF. La van portar a terme els arquitectes Josep Benedito, Frederic Crespo i Ramon Valls, amb una superfície rehabilitada que suma un total de 3.350 m2.

Coincidint amb l'inici del curs acadèmic 2009-2010, es va acabar la primera fase de les obres de remodelació de l'edifici, que va permetre que esdevingués el Campus Universitari Mar, en què van passar a conviure i a compartir l'aulari i els serveis les tres institucions docents de l'àmbit sanitari: la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF, la Facultat de Medicina de la UAB i l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (EUM), adscrita a la UPF.

En total, en aquesta primera fase de remodelació es van inaugurar 4.500 m2, sense tenir en compte el soterrani, on hi ha l'estabulari, i la quarta planta, que acull el maquinari i altres instal·lacions. El projecte d'adequació dels espais és obra dels arquitectes Manuel Brullet i Albert de Pineda, autors també del veí Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). En total, l'edifici acull prop de 1.500 persones, entre estudiants, personal docent i personal d'administració i serveis de les tres institucions educatives.

Tanmateix, cada institució gaudeix dels seus propis espais administratius, en els quals estan ubicades les respectives direccions acadèmiques, despatxos de professorat i unitats administratives. Aquests espais se situen en els extrems de l'ala llarga de l'edifici: primera planta (UAB), segona planta (UPF) i tercera planta (Parc de Salut Mar).

Pel que fa a la segona fase d'obres, corresponent a l'ala curta, va començar el curs 2010-2011 i s'ha allargat fins al 2014 a partir de diferents etapes, que han permès disposar d'aules de docència, de seminaris, d'informàtica i sala de graus, aules d'habilitats clíniques, d'anatomia, de mecanoteràpia i cafeteria. En aquesta segona fase s'han obert també uns vestuaris, s'ha reubicat el servei de reprografia, s'ha inaugurat la nova recepció i s'ha reformat l'auditori corporatiu del Parc de Salut Mar, la sala Josep Marull, a la planta soterrani.

A l'inici del curs 2013-2014 es van poder fer servir ja les noves aules de l'ala curta, i es va tallar l'accés de l'edifici docent amb el prefabricat, que ja no s'utilitzarà més per a la docència, tornant a ser d'ús exclusiu del Parc de Salut Mar.