Com trobar els espais

Tots els espais de la UPF estan senyalitzats amb números de cinc dígits: els dos primers corresponen al codi de l’edifici. Dels tres dígits restants, el primer correspon a la planta en què està situat l’espai i els altres dos fan referència a l’espai en concret. Als vestíbuls de cada edifici hi trobaràs el directori general d’espais.

Senyalització edifici 54
Aula 27 a la planta baixa de l'edifici Àrea Tallers

Important: Et recordem que, d’acord amb l’article 7 de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries contra el tabaquisme, no està permès fumar a les instal·lacions de la Universitat.

Codificació

 • 01 - Edifici Balmes

Campus de la Ciutadella

 • 10 - Dipòsit de les Aigües
 • 13 - Edifici Ramón Turró
 • 19 - Edifici Born
 • 20 - Edifici Jaume I
 • 23 - Edifici Mercè Rodoreda
 • 30 - Àgora Jordi Rubió i Balaguer
 • 40 - Edifici Roger de Llúria

Campus del Poblenou

 • 50 - Edifici La Fàbrica
 • 51 - Edifici La Nau
 • 52 i 53 - Edifici Roc Boronat
 • 54 - Edifici Àrea Tallers
 • 55 - Edifici Tànger

Campus del Mar

 • 61 - Edifici Dr. Aiguader
 • 62 - Edifici PRBB

Edifici del Rectorat

 • 80 - Edifici Mercè