Per campus

Primers auxilis

Al campus hi ha personal que ha rebut una formació bàsica de primers auxilis. En cas que se'n tingui necessitat o que es detecti algun incident al campus, cal adreçar-se al personal de recepció.

Cal recordar que els estudiants menors de 28 anys tenen subscrita amb la matrícula una assegurança d'accidents