Els teus estudis Els teus estudis

Segons el tipus d’estudis que facis, veuràs que pot variar el nom d’aquest espai. En el cas dels estudis de grau, el nom és Secretaria Acadèmica; en el cas dels màsters, Secretaria de Màsters, i en el cas dels doctorats,Secretaria Doctorats.

La Secretaria Acadèmica és l’opció del Campus Global que té com a objectiu situar-te en totes les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb els teus estudis i oferir-te informació sobre el curs actual: el calendari acadèmic, els horaris, les aules...; els tràmits acadèmics habituals —automodificació de matrícula, renúncies a l’avaluació, etc.

Si necessites ajuda, o més informació, adreça’t al Punt d’Informació a l’Estudiant.

  • Si ets estudiant de grau, els horaris de les teves assignatures i les aules on s’impartiran els trobaràs a partir de l’inici de curs a la web dels teus estudis.
  • Si ets estudiant de màster o de doctorat, consulta la secretaria de màster o la secretaria de doctorat al Campus Global o adreça’t a la secretaria del teu programa d’estudis.
Des de l’opció Aula Global (AG), al Campus Global, tindràs accés a una aula en línia per a cadascuna de les assignatures de què estiguis matriculat. L’espai on veuràs l’índex de les assignatures el pots editar i afegir-hi imatges o enllaços per personalitzar aquesta pàgina al teu gust i de la manera que et resulti més pràctica.
El meu Moodle
A cadascuna de les teves aules trobaràs:
  • Un espai d’informació i de gestió amb la llista dels companys de classe, el professorat, el pla docent de l’assignatura i la bibliografia recomanada.
  • Un espai central de continguts que, segons l’assignatura, pot ser més o menys actiu i interactiu: aules, lliurament d’activitats, espais de participació, bancs de qüestionaris, material de suport a les assignatures...

Tindràs accés a l'Aula Global des de l’inici del curs. El curs següent podràs continuar accedint a aquestes aules, de manera que podràs recuperar materials i revisar continguts del curs anterior.
Et recomanem que, per a cada assignatura, segueixis les instruccions que et doni el professorat. Per resoldre incidències sobre el funcionament de l’Aula Global pots adreçar-te a la Factoria.

Si has de resoldre tràmits acadèmics o t’interessa participar en alguna activitat, et recomanem que, en primer lloc, et posis en contacte amb el Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE). Els seus informadors o bé t’atendran directament o bé t’adreçaran allà on correspongui. En aquest sentit, has de saber que, a part del PIE, a la UPF hi ha els punts d’atenció especialitzada següents:

Per a la resta de tràmits acadèmics, pots consultar la Secretaria Acadèmica del Campus Global.

El Curs d’Introducció a la Universitat és una acció formativa, institucional i transversal, que es desenvolupa en el marc del pla d’estudis de cada titulació, a primer curs, i durant el primer trimestre, i que està orientada a afavorir l’adaptació dels estudiants de nou ingrés a les titulacions de grau de la Universitat. L’objectiu és orientar-te perquè et familiaritzis amb el nou context i desenvolupis tant les competències informàtiques i informacionals com les estratègies metodològiques necessàries per estudiar en aquest nou entorn. Cada titulació té com a referència un docent, el qual coordina el curs i vetlla pel seu desenvolupament.

El Servei de Relacions Internacionals impulsa i coordina la mobilitat d’estudiants, perquè entén que aquesta és una experiència d’aprenentatge acadèmic i vital cada vegada més important. Tots els plans d’estudis de la UPF permeten la mobilitat, i en alguns fins i tot és un requisit. Per tant, aprofita el ventall d’oportunitats que la UPF posa al teu abast!

A través de l’Oficina de Mobilitat i Acollida som presents al campus de la Ciutadella (edifici Jaume I) i al campus del Poblenou (edifici Roc Boronat) per assessorar-te i informar-te de les oportunitats que tens i de les gestions que has de fer per poder acollir-te a un programa de mobilitat.

Horaris:
Campus de la Ciutadella
Edifici Jaume I (despatx 20.063)
De dilluns a dijous: de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 17.00 hores
Divendres: de 10.00 a 13.00 hores
Campus del Poblenou
Edifici Roc Boronat (despatx 52.001)
De dilluns a divendres: de 10.00 a 13.00 hores

Oferta de places arreu del món

International
Hi ha més de mil places en més de dues-centes institucions d’arreu del món on pots fer estades acadèmiques o en pràctiques, ja sigui en el marc del programa Erasmus (universitats i empreses europees) o bé a través dels convenis bilaterals que la UPF té signats amb universitats dels Estats Units, el Canadà, l’Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica i Oceania. També pots marxar d’intercanvi a altres universitats espanyoles amb el programa SICUE.

 

I a l’estiu s’ofereix un programa conjunt amb la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA). Aquesta oferta de places, cada vegada més àmplia i diversificada, ha permès que des del curs 1992-1993 més de vuit mil estudiants hagin participat en programes d’intercanvi i mobilitat, i que per al curs 2015-2016 s’hagin atorgat gairebé nou-centes places, moltes de les quals acompanyades d’una beca o d’un ajut econòmic.

Això fa que més del 30% dels graduats de la UPF surtin ja amb una experiència internacional en el seu currículum.

Reconeixement acadèmic

Els diversos centres i estudis de la UPF han procurat establir relacions amb institucions universitàries de prestigi reconegut, per tal que la teva estada en una altra universitat es faci amb plenes garanties d’aprofitament curricular. En aquest sentit, tant el coordinador de mobilitat dels teus estudis com la secretaria de centre et poden orientar.

Des del punt de vista estrictament acadèmic, estudiar en una altra universitat et permet fer cursos diferents dels que pots fer a la UPF, conèixer un altre sistema d’ensenyament universitari i millorar una llengua estrangera. Des del punt de vista personal, et permet viure en una altra societat, adquirir una mentalitat oberta a les diferències, conèixer un altre país i fer noves amistats i contactes. I, a més llarg termini, una experiència de mobilitat també t’obrirà moltes portes des del punt de vista professional.

Beques i ajuts econòmics

Com a estudiant de la UPF, podràs gaudir de les beques del programa Erasmus+, dels programes d’ajut a la mobilitat patrocinats pel Banc Santander i del programa d’ajuts propi de la UPF, “Passaport al Món”.

D’altra banda, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) té convocatòries d’ajuts i préstecs a què pots optar. En definitiva, es tracta que el cost no sigui una barrera per a la teva mobilitat, encara que requereixi un cert esforç econòmic per a tu i la teva família.

Et recomanem que vagis madurant la decisió de marxar des del primer curs i que et preparis, ja que et demanarem una bona nota mitjana a l’expedient acadèmic i que acreditis un nivell suficient de la llengua del país o de la llengua de docència de la universitat de destinació.

Per a més informació, consulta la nostra web Estudiar fora i participa a la International Days que tindrà lloc durant el primer trimestre de curs.

Cap al final de cada trimestre tindràs l’oportunitat d’avaluar els teus professors a través d’un qüestionari anònim que es publica al Campus Global i també via l'aplicació AVALDO mòbil. Aquest curs les dates en què s’iniciaran les avaluacions són les següents:
  • Primer trimestre: del 22 de novembre al 11 de desembre del 2016.
  • Segon trimestre: del 2 al 19 de març del 2017.
  • Tercer trimestre: de l'1 al 16 de juny del 2017.

Com a estudiant de la UPF, tindràs un tutor assignat durant tot el grau.

A les tutories s’orienta, s’assessora i es dóna suport a l’estudiant en el seu procés de formació personal, acadèmica i professional al llarg de tot el grau. La tutoria es desenvoluparà individualment i en grup. Podrà ser a petició del tutor o de l’alumne.

Per a més informació consulta la web ACTE.

A la Universitat Pompeu Fabra les assignatures s’imparteixen majoritàriament en català, en castellà o en anglès. És important que abans de matricular-te consultis a la web dels teus estudis en quina llengua o llengües s’impartiran les assignatures/grups, per assegurar-te que els teus coneixements lingüístics et permetran seguir les classes i comprendre la bibliografia i els materials de curs.

A partir del curs acadèmic 2014-2015, i arran de la nova Llei 2/2014, de 27 de gener, sobre els coneixements d'una tercera llengua, els alumnes que inicieu els estudis de grau haureu d'acreditar un nivell B2 de llengua estrangera per obtenir el títol. L'acreditació, que es podrà fer en qualsevol moment del grau i en qualsevol de les quatre llengües establertes a les proves d'accés a la universitat, es podrà formalitzar superant una prova comuna de tot el sistema universitari de Catalunya, o per mitjà d'algun certificat acreditatiu de coneixement d'idioma que tingui reconeguda l'equivalència amb el Marc europeu comú de referència (MECR).

Informa't del programa Parla 3 de la Generalitat, un programa d'ajuts per a la formació i acreditació del nivell B2 de la llengua estrangera.

La UPF ofereix, al llarg del grau, diverses proves lingüístiques tant de diagnosi com d'acreditació, i també cursos amb ajuts AGAUR i certificats oficials, a través d'Idiomes UPF, per tal que puguis millorar els teus coneixements de llengües. També tens la possibilitat de practicar llengües a través del Voluntariat Lingüístic. Trobaràs més informació a la web del Multilingüisme a la UPF.

El Servei de Carreres Professionals (SCP) de la UPF té l’objectiu de desenvolupar programes i activitats que afavoreixin el lligam entre la teva etapa universitària i el teu futur professional.

Des de l'SCP t’ajudarem a fer el pas cap al món professional a través del programa Skills UPF i el Servei d’Orientació Professional personalitzat, que ofereix tallers d’orientació professional i de desenvolupament de competències transversals. A més a més, també tens accés a Campus Treball, la borsa de treball i pràctiques de la Universitat.

Horari
De dilluns a dijous: de 9.30 a 14.00 i de 16.00 a 17.30 hores
Divendres: de 9.30 a 14.00 hores
Juliol: de 9.00 a 14.00 hores
Agost: període de tancament establert per la UPF.

Pràctiques en empreses

Les pràctiques en empreses i institucions són una oportunitat per adquirir experiència i conèixer l’entorn professional en el què t’agradaria treballar. Aquestes poden ser: curriculars- si tenen una equivalència en crèdits- i extra curriculars.

Si vols començar a fer créixer el teu perfil professional només has de publicar el teu CV a campustreball,  la borsa de treball i pràctiques de la universitat, i  inscriure’t a les ofertes que més t’interessin.

Borsa de treball

Un cop hagis superat el 70% dels crèdits de la teva titulació i fins a un any després d’acabar els teus estudis tindràs accés a la borsa de treball de Campus Treball.

Orientació Professional

Professionals de l’orientació t’ofereixen suport en la definició dels teus objectius professionals, en la planificació de la cerca de feina i en la gestió de la teva carrera professional a través de sessions, individuals i grupals, que t’orientaran perquè puguis prendre les decisions adequades i assolir així els teus objectius professionals.

Com a complement a aquest servei individualitzat, el SCP t’ofereix també tallers i sessions grupals que s’emmarquen en el programa Skills UPF; i que t’ajudaran a orientar la teva carrera professional, millorar les teves habilitats per a la recerca de feina i desenvolupar competències clau per assolir les teves metes professionals.

Idiomes UPF

Les llengües estrangeres són essencials per a un correcte aprofitament de la vida acadèmica i la preparació per a la vida professional. És per això que formen part integral dels diferents itineraris curriculars que s’ofereixen en els estudis de la UPF i, a més, per tal de graduar-te hauràs d’acreditar un nivell avançat (B2 del MECR) en anglès, alemany, francès o italià.

Idiomes UPF t’ajudarà a millorar la teva competència en aquestes llengües i podràs gaudir d’ajuts AGAUR de 350 € per curs per tal de formar-te fins a poder acreditar un nivell avançat en qualsevol d’aquestes quatre llengües. En finalitzar un curs d’aquest nivell a Idiomes UPF, podràs fer servir el certificat per superar el requisit d’idioma al teu grau.

A més a més, segons la Normativa vigent, podràs reconèixer crèdits  per al teu expedient de grau si estudies qualsevol llengua estrangera de las que ofereix Idiomes UPF: alemany, anglès, àrab, francès, italià, japonès, rus o xinès.

Així mateix, Idiomes UPF imparteix cursos de llengua catalana trimestrals des del nivell inicial fins al nivell de suficiència (nivell C) per tal d’acollir els estudiants i els professors vinguts de fora de Catalunya i facilitar-los la integració a la comunitat universitària i la vida al país. Així mateix, s’ofereix tant a la comunitat universitària com al públic extern la possibilitat de preparar-se i d’acreditar el nivell superior de llengua catalana (nivell D) i poder reconèixer crèdits per a l’expedient de grau, segons la Normativa vigent.

A més, Idiomes UPF completa la seva oferta formativa amb cursos d’espanyol per a la comunitat universitària internacional i cursos de formació de professorat d’espanyol com a llengua estrangera (ELE), que poden facilitar una sortida professional amb molta projecció.

Cursos d’estiu

El programa de cursos d’estiu està format per cursos de contingut i per cursos instrumentals de temàtica variada que tenen com a objectiu proporcionar una formació global als estudiants i facilitar al públic en general l’adquisició de coneixements. Així mateix, s’ofereixen cursos intensius d’anglès a través d’Idiomes UPF que permeten superar el requisit d’idioma dels graus i gaudir d’ajuts AGAUR de 350 € per curs. Els cursos d’estiu es poden impartir en format presencial a les aules dels edificis de la UPF o bé com a cursos no presencials a través del Campus Global. Aquests cursos, totalment adaptats a l’EEES, s’imparteixen durant els mesos de juliol i setembre, i tenen una durada mínima de 20 hores lectives.

La UPF us ofereix la possibilitat de participar en diferents activitats universitàries en matèria de cultura, idiomes, esports, participació dels estudiants i responsabilitat social. Aquestes activitats, que segons la normativa vigent són susceptibles de ser reconegudes amb crèdits ECTS en els estudis de grau, són les següents:

L’ACTIC és el certificat acreditatiu, emès per la Generalitat de Catalunya, de les competències digitals, enteses com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Permet a qualsevol persona demostrar-les mitjançant una prova per ordinador.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat amb el qual acrediten un determinat nivell (bàsic, intermedi o avançat) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

La UPF és un centre col·laborador de l’ACTIC. Això significa que és un punt on pots informar-te’n i on pots fer les proves d’acreditació per obtenir la certificació. Les proves es fan dues vegades al mes durant el període lectiu acadèmic, exceptuant-ne l’època d’inici de curs. Si hi estàs interessat, adreça’t a la Biblioteca/CRAI per informar-te’n.

Si els teus ingressos familiars són baixos, pots demanar diverses beques i ajuts que et permetran no haver de pagar una part o la totalitat de la matrícula. Algunes beques també inclouen ajuts en metàl·lic que s’ingressarien directament al teu compte corrent.

Consulta les diverses convocatòries a les quals pots optar, els seus requisits  i terminis de presentació de la sol·licitud a la nostra web de Beques i ajuts.

Calendari acadèmic 2016-2017 Calendari acadèmic 2016-2017

Calendari en format PDF

Inici de classes dels estudiants de primer curs: 19 de setembre
Estudiants amb programa general de rotatori del Grau en medicina: 5 de setembre

Set/Sep/Sep
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oct/Oct/Oct
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Nov/Nov/Nov
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des/Dic/Dec
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
Gen/Ene/Jan
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Feb/Feb/Feb
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar/Mar/Mar
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abr/Abr/Apr
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
Mai/May/May
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jun/Jun/Jun
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jul/Jul/Jul
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Ago/Ago/Aug
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegenda Llegenda

  Classe
  Avaluació
  *Recuperació
  *Recuperació dels estudis amb matrícula al juliol
  Festiu
  No lectius
  Vacances

*Cada centre determinarà les dates que es podran consultar a la web dels estudis

Als efectes dels tràmits acadèmics que ho requereixin, el curs acadèmic vigent no es dóna per finalitzat fins que s'inicia el següent.

  • Si ets estudiant de grau, pots consultar els horaris a la web dels teus estudis i, també, a Secretaria Acadèmica de Campus Global on, un cop matriculat, podràs accedir als teus horaris personalitzats.
  • Si ets estudiant de màster, pots adreçar-te a la secretaria del teu programa d’estudis i, també, consultar la Secretaria de Màsters de Campus Global on, un cop matriculat, podràs accedir als teus horaris personalitzats.