Un cop tingueu tota la documentació dins de les caixes ja podreu demanar els topogràfics a l’Arxiu. Aquesta sol·licitud s'ha de fer mitjançant l'aplicació "Sol·licitud de topogràfics".

Manual de sol·licitud de Topogràfics.

Un cop feta la sol·licitud, l'Arxiu rep la petició i crea les capses demanades. Quan les capses hagin estat creades, envia un correu electrònic indicant els números topogràfics assignats.  

El número de signatura topogràfica (número topogràfic) s'ha d'anotar amb llapis al llom de les caixes.

Una vegada assignats els números topogràfics i un cop tota la documentació està dins les caixes, heu de fer les operacions de transferència amb l'aplicació “Sol·licitud de transferència”, mitjançant la qual relacionareu els vostres expedients amb la signatura topogràfica que us hem adjudicat 

Manual de transferència a l'Arxiu.

Un cop fetes les operacions de transferència us haureu de posar en contacte amb l’Arxiu a través del correu electrònic per tal de concretar el dia de revisió de la transferència ([email protected] o l'extensió 2652).

Després de la comprovació oportuna, us comunicarem per correu electrònic que la transferència de la documentació de la vostra unitat ha estat acceptada i assignada a les prestatgeries corresponents del dipòsit de l'Arxiu. A partir d'aquesta data, l'Arxiu es farà càrrec de la custòdia i conservació de tota la documentació transferida i us recordarem que restarà a la vostra disposició la seva consulta i préstec en els termes establerts.