Unitats productores i calendari de transferències

A continuació es detalla el calendari de transferència establert per a cadascun dels serveis i unitats de la Universitat.

Us recordem que hi ha una sèrie de documents que per la seva especialitat es transfereixen fora del calendari ordinari establert. Aquests són

:

  • Actes de notes 4 + 5 (abril-maig)
  • Cartells 10 + 11 (octubre-novembre)

 

UNITAT PRODUCTORA

CODI UNITAT

CALENDARI ASSIGNAT

Rectorat

 

 

Secretaria del Rectorat

106

10+11

 

 

 

Gabinet del Rectorat

207

5+6

Servei de Relacions Internacionals

262

3+4

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

2072

3+4

Unitat d'Igualtat

171

Pendent

 

 

 

Oficina de la Secretaria General

213

9+10

Registre General

242

1+2

Arxiu

30

9+10

Servei d'Assessoria Jurídica

204

9+10

Delegat de Protecció de Dades

193

9+10

 

 

 

Gerència

109

6+7

Assessors de Gerència                

212

Pendent

 

 

 

Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement

4

Pendent

 

 

 

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

141

11+12

 

 

 

Àrea de Docència

315

6+7

Servei de Gestió Acadèmica

274

2+3

Secció de Grau

259

3+5+11

Secció de Títols i Ajuts a l'Estudi

319

3+4

Oficina d'Organització de la Docència

320

2+3+4+5

Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica

321

11+12

 

 

 

Oficina de Postgrau i Doctorat

318

3+6+11

 

 

 

Oficina de Programació i Planificació d'Estudis                   

93

Pendent

 

 

 

Àrea de Recerca i Innovació

191

9+10

Servei de Recerca

214

9+10

Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle

421

Pendent

 

 

 

Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni

192

6+7

Unitat de Contractació Administrativa

211

3+4

 

 

 

Servei d'Infraestructures i Patrimoni

208

3+4

Unitat Tècnica d'Obres i Manteniment

210

3+4

Secció de Subministraments, Equipaments i Serveis Generals

209

3+4

 

 

 

Servei de Pressupostos i Finances

212

6+7

Secció de Comptabilitat

68

6+7

Secció de Tresoreria

69

6+7

 

 

 

Àrea de Recursos Humans i Organització

252

6+7

Oficina Tècnica Prevenció Riscos Laboral

330

6+7

Oficina d'Organització i Desenvolupament

214

11+12

 

 

 

Servei de PAS

236

11+12

Secció d'Administració del PAS

237

11+12

Secció de Selecció

238

11+12

Secció de Nòmines i de Seguretat Social

218

10+11

 

 

 

Servei de PDI

240

10+11

Secció d'Administració de PDI

245

10+11

 

 

 

Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

317

3+4

Biblioteca

216

3+4

Unitat de Gestió de Recursos

294

3+4

 

 

 

Servei d'Informàtica               

270

1+2

Unitat Informàtica Campus Ciutadella-Mercè

324

1+2

Unitat Informàtica Campus del Mar

326

1+2

Unitat Informàtica Campus del Poblenou

200

1+2

Unitat de Projectes

197

1+2

Unitat de Desenvolupament i Operacions

198

1+2

Unitat d'Infraestructures i Seguretat TIC

199

1+2

Unitat d'Aplicacions Corporatives

322

Pendent

Unitat d'Infraestructures Tecnològiques i Seguretat

323

Pendent

 

 

 

Servei d'Atenció Comunitat Universitària

209

9+10

 

 

 

Direccions de Campus

 

 

Campus de la Ciutadella

602

1+2

Secció de Serveis Generals Ciutadella

CI2

1+2

Secció de Gestió Econòmica Ciutadella

CI1

4+5

Campus de la Comunicació- Poblenou

603

2+3

Secció de Serveis Generals Poblenou

CO2

2+3

Secció de Gestió Econòmica Poblenou

CO1

4+5

Campus del Mar         

604

6+7

 

 

 

UGA de Ciències de la Salut i la Vida*

148

1+2+3

UGA de Ciències Polítiques i Socials

147

11+12

UGA de Comunicació

152

1+2+3

UGA de Dret

149

1+2+3

UGA de Traducció i CC del Llenguatge

151

2+3

UGA d'Economia i Empresa

150

3+4

UGA d'ETIC

146

2+3

UGA d'Humanitats

145

4+5

 

 

 

 

 

 

Consell Social

101

10+11

 

 

 

Síndic de Greuges

132

1+2

 

 

 

Fundació Universitat Pompeu Fabra

602

10+11

Servei de Carreres Professionals        

6028

Pendent