5. Calidoscopi

Chat GPT, (r)evolució en el món de l'educació?

min
Pol Capdevila

La IA no és el pitjor problema

Pol Capdevila, Departament d'Humanitats

Daniel Cassany

ChatGPT: amic o enemic?

Daniel Cassany, Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Clara Cortina

Cal adaptar-se a un món professional que experimentarà una profunda transformació

Clara Cortina, Vicedegana i responsable d’innovació docent del Departament de Ciències Polítiques i Socials

Guerrero Sole

L’impacte de la GenAI en l’educació en comunicació

Frederic Guerrero-Solé, Departament de Comunicació

Davinia Hernández-Leo

Noves oportunitats per millorar els processos d'aprenentatge

Davinia Hernández-Leo, Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Migle Laukyte

No podem ignorar l'ús d'aquesta tecnologia

Migle Laukyte, Departament de Dret

Elisabet Moyano

L'experiència d'un bon docent és insubstituïble

Elisabet Moyano, Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Horacio Saggion

La recerca sobre IA i llenguatge encara té grans reptes, més enllà del potencial del ChatGPT

Horacio Saggion, Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC)