1. Presentació

Trenta anys formant experts en traducció i ciències del llenguatge

min

Enguany, la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra celebra el seu 30è. aniversari. I ho fa enmig d’un terrabastall tecnològic suscitat, en gran part, per la revolució que suposa la intel·ligència artificial (IA) i l’aparició d’aplicacions com el ChatGPT, basades en tecnologia de llenguatge natural.

Què implica avui dedicar-se a la traducció i la interpretació, o a la lingüística? En quins camps es poden aplicar les llengües? Trenta anys de creixement i d’evolució ens permeten copsar, no només com han canviat la docència, la recerca i la transferència de coneixement en aquest àmbit, sinó tota la Universitat.

Els futurs professionals de les llengües es formen cada vegada més en l’ús d’eines tecnològiques i en estadística per poder treballar amb els grans volums de dades a què ha donat accés Internet, també en els camps de la terminologia i la lingüística.

Trenta anys de creixement i d’evolució ens permeten copsar, no només com han canviat la docència, la recerca i la transferència de coneixement en aquest àmbit, sinó tota la Universitat.

La Facultat ha sabut adaptar-se als canvis i alhora preservar l’essència del seu projecte original, que va començar el curs 1992-1993. Des dels inicis es va entendre que les persones que es dediquen a aquest camp fan, en essència, una tasca de mediació cultural; per tant, calia impregnar-les de la cultura de la llengua d’estudi. Per això, el pla d’estudis, de manera pionera i innovadora, ja preveia l’exigència de fer una estada mínima d’un trimestre en algun dels països de la llengua estudiada. 

L’empenta de l’equip fundador de la Facultat va fer possible que la seva activitat no deixés de créixer. El relleu generacional i la incorporació de nous perfils de docents i investigadors han facilitat que es converteixi en el que és avui en dia: una de les facultats de referència nacional i internacional en el seu àmbit de coneixement.