5. Calidoscopi

L'experiència d'un bon docent és insubstituïble

min
Elisabet Moyano

Elisabet Moyano,
Professora del Departament de Medicina i Ciències de la Vida

El mateix ChatGPT considera que la intel·ligència artificial (IA) està canviant la manera d’aprendre dels professionals de la salut i dels científics. No hi ha dubte que la IA està revolucionant el món i, per tant, ens planteja un nou repte també en l’àmbit educatiu. El punt de partida és ser conscients que aquesta tecnologia estarà present en el dia a dia dels nostres estudiants. Com a docent i científica, estic convençuda que el repte passa per incorporar-la a la docència com una eina més. Ens caldrà, però, ensenyar a utilitzar-la de manera crítica per aconseguir aprenentatges significatius, sense que interfereixi negativament en el procés d’aprenentatge.

Obtenir la informació de manera ràpida i ben elaborada és un luxe de què disposem actualment, i que sens dubte evolucionarà. Però en aquesta realitat, com ho podem fer perquè els estudiants aprenguin a argumentar, sintetitzar i, sobretot, a ser crítics amb la informació? Com podem desenvolupar la seva capacitat per expressar-se per escrit o per aprendre? Segons el meu punt de vista, el gran risc que planteja la IA és no arribar a aconseguir desenvolupar aquestes competències transversals en els estudiants.

El ChatGPT és capaç d'explicar conceptes complexos, posar exemples, resoldre problemes, però no pot substituir l'experiència d'un bon docent a l'hora de generar processos d'aprenentatge i coconstruir coneixements

El ChatGPT és capaç d'explicar conceptes complexos, posar exemples, resoldre problemes; però no pot substituir l'experiència d'un bon docent a l'hora de generar processos d'aprenentatge i coconstruir coneixements. Els docents juguen un paper clau a l'aula, i actuen de model per als futurs professionals. Si avui ha perdut sentit demanar als alumnes un treball de recollida d'informació, podem preparar activitats per usar la informació en entorns el màxim professionalitzadors possibles. La creativitat a l'hora d'aplicar el coneixement en les nostres classes pot ser la clau per introduir la IA en l'aprenentatge. Treballar en projectes, plantejar debats, o usar metodologies com l'aprenentatge basat en problemes (ABP), el jigsaw o la simulació, ajuden a integrar la informació que tan fàcilment els estudiants poden aconseguir, i desenvolupen alhora competències clau per al seu futur professional.

Per altra banda, l'evolució de la tecnologia ens exigeix ser pluridisciplinaris. Com a docents ens hem de formar per conèixer les possibilitats d'aquesta eina i les seves aplicacions professionals, ja sigui per dissenyar nous fàrmacs, detectar tumors de manera més eficient, analitzar dades biològiques, o entendre mecanismes moleculars. A més, necessitem que la ciència no es deshumanitzi, per la qual cosa, hem d’integrar l'ètica o les humanitats en els diferents estudis.

Confiem que el ChatGPT i d'altres xatbots puguin servir per ajudar els qui no tenen fàcil accés a una educació de qualitat, i que no accentuï les desigualtats. El repte com a societat està a trobar la manera d'usar-los de manera ètica en pro del bé comú.

Al meu entendre, els nous reptes per a l'educació es basaran a explicar la IA com a contingut nou, a preparar els estudiants per als canvis que comporta i ensenyar-los a utilitzar aquesta eina críticament.